Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39980)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXIII Konferencja Naukowa, 1977

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1977
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
123456
następne

Pałka, Julian; Oleksik, Jan
Wpływ obciążenia użytkowego na odkształcenia fundamentów i konstrukcji budowli przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Zieliński, Czesław; Hejdukiewicz, Bogusław
Zespół hal walcowni Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Szprynger, Stanisław; Dymarski, Jan
Analiza układu statycznego budynku głównego stalowni konwertorowej w Hucie Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Rabsztyn, Zbigniew; Stępniak, Roland
Estakady magistralne ogólnohutniczych sieci energetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Kukla, Eugeniusz
Nośnice głównego przenośnika zasilającego wielki piec w Hucie Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Drwięga, Stanisław; Siemieńczuk, Wiktor
Potrzeba i możliwość unifikacji nośnic na przykładzie Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Drwięga, Stanisław; Pogorzelski, Marian
Problemy projektowania i wykonawstwa budynku głównego spiekalni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Chmielniak, Edward; Krzysteczko, Zygmunt; Witkowski, Jan
Problemy projektowe konstrukcji obudowy wielkiego pieca i hali lejniczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Bander, Franciszek; Biskup, Adam; Kałyniak, Jan
Zagadnienia projektowe fundamentów urządzeń technologicznych walcowni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Augustyn, Jan
Ogólna ocena rozwiązań konstrukcyjnych budowli przemysłowych Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Antoszewski, Zbigniew; Szprynger, Stanisław
Problematyka projektowa hutniczych obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Zabystrzan, Tadeusz
Stalowe wieże wyciągowe nasuwane na szyb
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Świądrowski, Witold; Kwiatek, Jerzy
Budownictwo na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Strączek, Janusz
Szybowe zbiorniki podsadzkowe. Wybrane problemy projektowania i wykonawstwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Ryżycki, Bogdan; Waszczuk, Mieczysław
Fabryki domów w resorcie górnictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Pieczka, Karol; Lange, Zygmunt
Projektowanie i wykonawstwo wymiany maszyn wyciągowych przy ciągłej pracy urządzenia wyciągowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Mazurek, Andrzej
Symulacja komputerowa drgań żelbetowych wież wyciągowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Makomaski, Stanisław; Woszczenko, Janusz
Fundamenty pod maszyny wyciągowe kopalni "Piast"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Grabski, Andrzej; Mokrosz, Andrzej
Maksymalizacja produkcji zakładów prefabrykacji elementów betonowych w resorcie górnictwa za pomocą programów E.P.D.
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Dobrzycki, Marian
Czynniki warunkujące skrócenie cyklu budowy powierzchni kopalni na przykładzie kopalni "Piast"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/