Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
123456 ... 8
następne

Wolski, Bogdan; Żmudziński, Zdzisław
Nośność pali iniekcyjnych w świetle analitycznej metody interpretacji wyników obciążeń próbnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Żukowski, Michał; Woźniak, Małgorzata; Pauk, Włodzimierz
Sprężysty 2D-model gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mąkinia, Barbara; Topolnicki, Michał
Ocena stateczności i deformacji wysokiej skarpy odpadów komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Sternik, Krzysztof
Anizotropowy model ścieżek naprężenia w analizie współdziałania fundamentu z podłożem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Motak, Edward; Żmudziński, Zdzisław; Pietrzyk, Kazimierz
Wybrane zagadnienia stosowania wysokociśnieniowych pali iniekcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kliszczewicz, Ryszard; Kliszczewicz, Barbara
Numeryczna symulacja współdziałania sprężystej nadbudowy z górniczo deformującym się podłożem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wandzik, Grzegorz; Szojda, Leszek; Majewski, Stanisław; Klemczak, Barbara
Analiza numeryczna skuteczności niektórych metod zabezpieczania budynków przed wpływem górniczych deformacji terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Sękowski, Jerzy; Gryczmański, Maciej
Model układu poduszka piaskowa - słabe podłoże dla praktyki fundamentowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Glinicka, Małgorzata Jadwiga
Modelowanie układu dynamicznego "grunt-pulsator"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Fedczuk, Paweł
Odrywanie ławy fundamentowej od nieliniowo-odkształcalnego podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Łańczak, Władysław; Dembiński, Mariusz
Badania eksperymentalne fundamentu traka (pionowa pilarka ramowa)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szajna, Waldemar; Cyrok, Grzegorz
Nieliniowa analiza współdziałania zbiorników żelbetowych z podłożem gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Pieczyrak, Jacek; Bzówka, Joanna; Kubański, Andrzej
Wpływ zbrojenia na nośność mikropali formowanych techniką ciśnieniowo-strumieniową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kulczykowski, Marek; Bogdanowicz, Urszula
Rozpoznanie stanu naprężenia w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Izbicki, Ryszard J.; Batog, Andrzej
Nośność graniczna podłoża gruntowego anizotropowo skonsolidowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kinash, Roman
Introduction of snow load standards taking into consideration the data obtained by meteorological stations unprotected from wind
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Matysek, Piotr; Janowski, Zbigniew
Analiza nośności i odkształcalności murów z uwagi na wymagania konstrukcyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj; Baszeń, Michał
Badania wytrzymałościowe ścian szkieletowych budynków drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Werner, Witold A.
Reengineering w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kęcka-Piotrowska, Krystyna; Paczkowski, Witold M.
Polioptymalny dobór docieplenia ścian budynku jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/