Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
poprzednie
1234567
następne

Gawkowska, Larysa; Paczkowski, Witold M.
Kompromisowy dobór liczby kryteriów optymalizacji w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Marcinkowski, Roman
Analiza możliwości wykonania zadań w warunkach ryzyka
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Marcinkowska, Ewa
Wspomaganie decyzji o przedsięwzięciach budowlanych według kryterium ekonomicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Zagadnienie lokalizacji przedsiębiorstw przy znacznym udziale kosztów transportu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kowalczyk, Zdzisław; Szafranko, Elżbieta
Sieciowa metoda optymalizacji wyboru terenów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kasprowicz, Tadeusz
Ryzyko i niepewność zadań inżynieryjno-budowlanych o strukturze deterministycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Marlewski, Adam; Hajdasz, Magdalena
Założenia systemu ekspertowego do projektowania wykonawstwa obiektów realizowanych w technologiach monolitycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Więckowski, Andrzej; Cyunel, Bogdan
Strategia podejmowania decyzji inwestycyjnych przez podmiot gospodarczy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bizon-Górecka, Jadwiga
Niektóre problemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie budowlanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Nurzyński, Jacek; Szudrowicz, Barbara
Właściwości akustyczne okien jednoramowych w świetle badań Zakładu Akustyki ITB
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Marks, Wojciech
Optymalizacja wielokryterialna kształtów budynków wielorodzinnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Gawin, Dariusz; Lefik, Marek
Identyfikacja dynamicznej odpowiedzi termicznej przegrody warstwowej przy zastosowaniu sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kossecka, Elżbieta
Korelacje między strukturalnymi i dynamicznymi charakterystykami cieplnymi ścian budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Jaworski, Jan
Ocena izolacji ścian budynków na podstawie ich obrazów termalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Janińska, Barbara; Gawęcki, Andrzej
O identyfikacji warunku początkowego w przegrodach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Klemm, Piotr; Jabłoński, Marek
Ocena struktury wewnętrznej materiału przy wykorzystaniu mikrokalorymetru różnicowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Gawin, Dariusz
Wpływ struktury wewnętrznej na transport pary wodnej w materiałach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Piotrowski, Jerzy Zb.; Pająk, Paweł; Faryniak, Leszek
Zastosowanie sieci neuronowych do zagadnień wymiany powietrza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Starakiewicz, Aleksander; Lichołai, Lech; Faryniak, Leszek
Metoda efektywnego doboru okna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Fangrat, Jadwiga
Zastosowanie analitycznego modelu Karlsson'a w badaniach wg ISO 9705
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/