Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
poprzednie
12345678
następne

Sturzbecher, Krzysztof
Wytrzymałość eksploatacyjna starych mostów spawanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Skowroński, Wojciech
Problem intensywności grzewania w analizie nośności ogniowej stalowych kratownic sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Siepak, Jerzy S.
Nośność blachownic w stanach nadkrytycznych wg zmodyfikowanej formuły interakcyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Maślak, Mariusz; Murzewski, Janusz
Ugięcia belek stalowych w stanach granicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Murkowska, Małgorzata
Badania doświadczalne płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mendera, Zbigniew K.
Współdziałanie imperfekcji w stalowych prętach ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Ziemiański, Leonard; Łakota, Władysław
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wykrywania uszkodzeń belek stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kozłowski, Aleksander
Modelowanie węzłów półsztywnych konstrukcji zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kowal, Zbigniew
O amplifikacji przemieszczeń i zginania prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mańko, Zbigniew; Jakiel, Przemysław
Ocena wpływów nieliniowych w stalowym moście wantowym z pomostem składanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Ginda, Grzegorz; Skowroński, Wojciech
Utrata nośności pręta stalowego w pożarze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Cykowski, Witold; Garncarek, Rafał J.
Stateczność słupa o zbieżnym środniku w ramie przechyłowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bryś, Gerard
Nośność na przystosowanie stalowych belek zginanych dwukierunkowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Marcinkowski, Zbigniew; Berkowski, Piotr
Statystyczny model imperfekcji wykonawczych stalowych dźwigarów dachowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bródka, Jan; Giżejowski, Marian A.; Barszcz, Anna M.
Nośność i sztywność ram stalowych z węzłami podatnymi przesuwnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Urban, Tadeusz
Badania eksperymentalne wzmocnień belek żelbetowych na zginanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mnich, Maciej; Pędziwiatr, Janusz
Metoda szacowania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany szerokości rozwarcia rysy w żelbetowych elementach rozciąganych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szczygielski, Alfred; Lewicki, Bohdan; Perzyński, Jan
Oparcie stropów z betonu zwykłego na ścianie zewnętrznej z bloczków z betonu komórkowego murowanej na cienkie spoiny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Stechishin, Oksana; Sobko, Yurij; Stechishin, Stepan; Kvasha, Victor
The reconstruction of a reinforced concrete highway bridge by a combined widening the span structure
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kotynia, Renata
Niektóre aspekty wzmacniania belek na zginanie taśmami CFRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/