Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
poprzednie
12345678
następne

Ścigałło, Jacek; Bogucka, Janina
Pole wilgotności w betonie keramzytowym w procesie wysychania przy zmiennym współczynniku dyfuzji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wawrzeńczyk, Jerzy
Klasyfikacja betonu ze względu na mrozoodporność
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wawrusiewicz, Aleksander
Realkalizacja skarbonizowanej warstwy otuliny zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Ślusarek, Jan
Związki wytrzymałości na ściskanie BWW z parametrami struktury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Słodzińska, Halina
Wpływ wybranych popiołów lotnych na właściwości zaczynów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Dyczek, Jerzy; Pichór, Waldemar
Granica kontaktowa między włóknami PVA a stwardniałym zaczynem cementowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Dębiński, Janusz; Litewka, Andrzej
Anizotropowy model odkształcalności betonu w złożonym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Al-Zamzami, Mahomed; Lewowicki, Stanisław
Tworzywa ceramiczne o zwiększonej izolacyjności termicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Grabowski, Wojciech; Wilanowicz, Jarosław
Badania właściwości usztywniających wypełniaczy wapiennych stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Słowik, Mieczysław; Grabowski, Wojciech
Ocena wpływu polimerów na zmiany kohezji asfaltów drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Slaim, Amjad; Goszczyńska, Barbara; Goszczyński, Stefan
Metoda wyznaczania parametrów stochastycznego modelu betonu na podstawie wyników badań próbek ściskanych mimośrodowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Glinicki, Michał A.
Odporność na pękanie i trwałość kompozytów cementowych z włóknami szklanymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Łukowski, Paweł; Grzeszczyk, Stefania; Czarnecki, Lech
Optymalizacja składu modyfikowanych spoiw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Fedosov, Sergei Victorovich; Akulova, Marina Vladimirovna
Atmospheric and corrosion resistance increase of concrete by plasma spraying of zink
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mikulski, Tomasz; Ziółko, Jerzy
Wpływ kształtu dennicy na stan naprężeń w cylindrycznym zbiorniku ciśnieniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Petit, Jérémie; Waszczyszyn, Zenon
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji charakterystyk stalowych połączeń podatnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Sazonova, Irina R.; Povstianko, Eliena M.; Voznesensky, Leonid F.; Kaniuka, Lyubov G.
Studies of steel-pipe-concrete structures of multistory parking garage framework with girderless floor constructions
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wichtowski, Bernard; Rykaluk, Kazimierz
Wytrzymałość konstrukcji mostowej z pęknięciami w spawanych złączach czołowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szumigała, Maciej
Model teoretyczny obetonowanego słupa stalowego mimośrodowo ściskanego i jego eksperymentalna weryfikacja
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szlendak, Jerzy
Wymagana zdolność do obrotu węzłów ram stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/