Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

LXIV Konferencja Naukowa, 2018

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2018
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 33
12
następne

Zabielska-Adamska, Katarzyna
Water content–density criteria for determining geomembrane–fly ash interface shear strength
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ukleja, Janusz
Stability estimation of slopes with determined slip surface by the MSTAB-3D method based on sliding body limit equilibrium analysis
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Sulewska, Maria Jolanta
Analysis of changes in the system of identification and classification of soils
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chomacki, Leszek
Numerical analysis of settlement of a high-rise building using two constitutive soil models
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bałachowski, Lech; Konkol, Jakub; Międlarz, Kamila
Application of the 'CPT 2012' model of AFNOR standard for column design in Poland – Jazowa case study
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Joanna, Kujda
Analysis of limit state of load resistance and reliability of masonry structures made of AAC blocks
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Krzywoń, Rafał; Brol, Janusz
Glass transition effect of adhesive in timber beams strengthened with CFRP overlays
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Tisler, Witold; Gorczewska-Langner, Wioletta; Ossowski, Rafał; Cudny, Marcin; Szymkiewicz, Adam
Numerical simulations of overflow experiments on a model dike
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Sosnowska, Anna
Riverbed transformation as a result of a ferry crossing construction – case study
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Korzec, Aleksandra; Świdziński, Waldemar
Dynamic response of Zelazny Most tailings dam to mining induced extreme seismic event occurred in 2016
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Mieloszyk, Eligiusz; Milewska, Anita; Grulkowski, Sławomir
Analiza przepustowości wybranego układu torowego w przestrzeni częściowo uporządkowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Kozioł, Piotr
Rail track as a structure with nonlinear and stochastic properties
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Zydroń, Tymoteusz; Gruchot, Andrzej; Czesak, Kamil
Zastosowanie funkcji Weibulla do oceny wytrzymałości na rozciąganie korzeni wybranych gatunków drzew
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Sławińska, Justyna
Wartości kąta tarcia gruntów niespoistych w różnych stanach naprężenia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Witkowski, Hubert; Koniorczyk, Marcin
Porównanie metod pobierania materiału z betonu samozagęszczalnego w analizie FTIR
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Nowogońska, Beata
Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Mazur, Wojciech; Rybarczyk, Tomasz; Jasiński, Radosław; Drobiec, Łukasz
Zarysowanie i zniszczenie prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego zabudowanych w ścianach obciążanych pionowo w płaszczyźnie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Maślak, Mariusz
Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa belki zginanej projektowanej z uwzględnieniem różnych reguł kombinacji obciążeń
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Karpiesiuk, Jacek; Chyży, Tadeusz
Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Węgrzyński, Wojciech; Sulik, Paweł; Krajewski, Grzegorz; Antosiewicz, Piotr
Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury kolejowej. Cz. 2: aktywne systemy zabezpieczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/