betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XLV Konferencja Naukowa, 1999

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1999
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
123456 ... 9
następne

Żurański, Jerzy Antoni
Ocena warunków wiatrowych w rejonie przeprawy mostowej
Typ: referat opublikowany w książce
Żółtowski, Krzysztof
Analiza porównawcza wariantów przeprawy drogowej przez kanał martwej Wisły w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w książce
Zobel, Henryk
Zjawiska termiczne w mostach
Typ: referat opublikowany w książce
Wołowicki, Witold
Spodziewane kierunki zmian systemu norm projektowania mostów w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Jakiel, Przemysław; Mańko, Zbigniew; Wierzbicki, Tomasz
Trwałość mostów wykonanych ze stali trudnordzewiejącej 12HNNb z uwzględnieniem procesów korozji
Typ: referat opublikowany w książce
Rewiński, Stefan; Urbanik, Andrzej
Mosty w programie budowy autostrad w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Ukleja, Janusz; Ukleja, Kazimierz
Przestrzenna konstrukcja kratowa, zespolona z żelbetową płytą ortotropową w budownictwie mostowym
Typ: referat opublikowany w książce
Żukowski, Stanisław; Sieniawska, Róża; Biernat, Stanisław; Śniady, Paweł
Problemy i metody probabilistycznej analizy i oceny niezawodności mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Szelka, Janusz
Generowanie wiedzy w systemach eksperckich wspomagających projektowanie mostów wojskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Kaszyński, Adam; Kozicki, Jerzy; Suwara, Tadeusz
Mosty w Polsce na tle reformy drogownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Small, Edgar P.
Zarządzanie mostami w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Typ: referat opublikowany w książce
Schmitt, Roland
Elementy techniki budowy pylonów z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Sawicki, Maciej
Systemowe wspomaganie zarządzania kolejowymi obiektami inżynieryjnymi PKP
Typ: referat opublikowany w książce
Ryżyński, Andrzej
Rola konkursów na obiekty mostowe w stymulowaniu polskiego mostownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Rymsza, Janusz
Współpraca polsko-ukraińska przy rekonstrukcji Zamkowego Mostu w Kamieńcu Podolskim
Typ: referat opublikowany w książce
Rybak, Mieczysław
Obciążalność przęseł mostowych projektowanych w różnych okresach
Typ: referat opublikowany w książce
Radomski, Wojciech
Nowe materiały w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Quade, Jochen; Reuschel, Elke
Eksperymentalna ocena nośności i bezpieczeństwa betonowych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec
Typ: referat opublikowany w książce
Hildebrand, Maciej; Puła, Wojciech
Ocena niezawodności podpory mostu wznoszonego metodą nawisową
Typ: referat opublikowany w książce
Węgrzyniak, Mieczysław; Cebo, Sławomir; Piekarski, Jan
Budowa mostu nad Odrą w Opolu
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/