Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXX Konferencja Naukowa, 1984

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1984
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
123456 ... 8
następne

Cielenkiewicz, Tadeusz
Prace badawczo-rozwojowe grupy 12 PR-5 "uzbrojenie i urządzenie terenów"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Roman, Marek
Budownictwo obiektów gospodarki wodno-ściekowej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Okrasa, Tadeusz
Metody poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia rolnictwa w wodę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pomorski, Jerzy
Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla osiedli wiejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kowalczyk, Henryk
Rozwiązania techniczne w zakresie urządzeń zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Chorąży, Romuald
Stan obecny i potrzeby w zakresie urządzeń wodociągowych na wsi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Gieruszczak, Jan
Maszyny i urządzenia do robót fundamentowych i podziemnego uzbrojenia terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mierzejewski, Waldemar
Czasowe odwodnienie gruntu dla potrzeb budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pawulska-Miller, Elżbieta
Bezodkrywkowe metody budowy sieci
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Rosada, Janusz
Informacja o pracach badawczo-rozwojowych w zakresie budowy sieci cieplnych w PR-8
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Rokosz, Jerzy
Poprawa izolacyjności sieci cieplnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Szewczyk, Bogusław
Unowocześnienie budowy sieci cieplnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Żurawski, Michał; Ritter, Jerzy
Gospodarka wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Lessaer, Stanisław; Nowakowski, Adam
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Nowakowska-Błaszczyk, Alina
Kanalizacja grawitacyjna wypłycona i kanalizacja ciśnieniowa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kaczorowski, Andrzej
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne sieci wodno-kanalizacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kiriczok, Michał
Problemy inżynierskie budowy oczyszczalni ścieków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kostrzewa, Edmund; Maruniewicz, Adam; Maćkowiak, Andrzej
Budowa ujęć wody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kasprzak, Krzysztof; Lemański, Jan
Uzbrojenie terenu a ochrona środowiska
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Krawczuk, Zbigniew; Hauptmann, Tadeusz
Kanały zbiorcze jako optymalne rozwiązanie uzbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/