Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXX Konferencja Naukowa, 1984

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1984
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Korzeniowski, Piotr; Wesołowski, Marek
Zależność σ-ε dla betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kliszczewicz, Alina
Doświadczalna ocena nośności żelbetowego stropu kasetonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kamiński, Leopold; Kłodowski, Grzegorz
Próba optymalizacji dźwigarów mostowych z uwzględnieniem energochłonności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Jasman, Stefan; Łodo, Aleksy
Nowoczesne metody realizacji kolektorów dużych średnic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Jasieńko, Jerzy; Olejnik, Andrzej; Pyszniak, Józef
Badania belek żelbetowych wzmocnionych doklejanych zbrojeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Januszkiewicz, Andrzej
Nośność graniczna belek żelbetowych z uwzględnieniem jednoczesności działania momentu i siły poprzecznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Grycz, Jerzy; Folga, Alicja
O wyznaczaniu naprężeń i nośności granicznej w prostych prętach żelbetowych poddanych działaniu momentów zginających, sił normalnych oraz wpływów temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Goszczyński, Stefan; Mucha, Jarosław
Komputerowa analiza pracy płyty żelbetowej na podłożu sprężystym, z uwzględnieniem zjawisk nieliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Goszczyński, Stefan; Goszczyńska, Barbara
Rozwarcie rys w belkach żelbetowych pod działaniem obciążenia długotrwałego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Gładysz, Jacek; Minch, Maciej
Równanie różniczkowe tarczy zarysowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz
Zagrożenie zmęczeniowe w mostach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Ciesielski, Roman
Wymiarowanie przekrojów żelbetowych kominów przemysłowych według stanu granicznego użytkowego (propozycja do nowej normy)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Borcz, Augustyn; Wawrzyniak, Andrzej
Metoda obliczania napięcia tarczy betonowej z uwzględnieniem deformacji resztkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Borcz, Augustyn; Tomczak, Tadeusz
Deformacje nadkrytyczne w zbrojonych walcach betonowych przy ściskaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Borcz, Augustyn; Hrebecka, Elżbieta; Hrebecki, Piotr; Deim, Alfred
Badania modelowe przekrycia hali sportowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Biliński, Wojciech; Kordecki, Zbigniew; Krok, Józef; Szarliński, Jan
Analiza wpływu skurczu i pełzania w betonowym spuście dennym zapory ziemnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Bierut, Waldemar; Piątek, Zdzisław
Wpływ sił poprzecznych na ugięcia belek karamzytobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Bandurska, Elżbieta; Bielawski, Jerzy; Koper, Włodzimierz; Swat, Marek
Z badań współczynnika sprężystości Eb betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Apanas, Lech; Wołowicki, Witold
Analiza modeli obliczeniowych typowego przęsła o stykach przegubowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Zubrzycki, Marian
Obciążenia od ośrodka sypkiego w metalowych silosach na pasze zbożowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/