Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXX Konferencja Naukowa, 1984

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1984
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
2345678
następne

Rychter, Zenon
O pewnym oszacowaniu dokładności rozwiązań w teorii płyt poprzecznie izotropowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Reczek, Wacław; Waszczyszyn, Zenon
Analiza nieliniowa łuków wyniosłych przy obciążeniu niekonserwatywnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Rakowski, Jerzy
Obliczanie regularnych ram metodą funkcji własnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pawłowski, Henryk; Spychała, Andrzej
Optymalne kształtowanie powłok osiowo-symetrycznych w stanie plastycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Murzewski, Janusz; Majcher, Krzysztof
Wymiarowanie konstrukcji metodami probalistycznymi poziomu drugiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mikulski, Tomasz; Szymczak, Czesław
Optymalizacja ściskanych prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mazur-Śniady, Krystyna; Śniady, Paweł
Problem niezawodności pręta ze względu na wyboczenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mańko, Zbigniew
Analiza stalowych ortotropowych płyt pomostowych w zakresie nieliniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Lewandowski, Roman
Nieliniowe drgania własne cięgien i płaskich dźwigarów cięgnowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Lechman, Marek
Nieliniowe drgania wstępnie naprężonych siatek cięgnowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kucharski, Stanisław
Analityczne wyznaczenie macierzy sztywności superelementu i zastosowanie do obliczeń numerycznych cienkiej zamkniętej powłoki walcowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Konderla, Piotr; Kroczak, Stanisław; Myślecki, Kazimierz
Analiza statyczna pseudopryzmatycznych konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Klasztorny, Marian
Dynamiczna stabilność konstrukcji mostowych poddanych działaniu resorowanego cyklicznego obciążenia ruchomego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kempny, Stanisław
Zagadnienia analizy statycznej ustrojów prętowych z jednostronnymi więzami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kawecki, Janusz; Masłowski, Ryszard
Ocena działania tłumików mechanicznych stosowanych do zmniejszania drgań budowli wieżowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kałuża, Reinhold
Doświadczalna analiza stateczności powłokowych chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Jarzyński, Franciszek
Badania modelowe drgań własnych przestrzennego układu cięgnowo-prętowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Husiar, Bogdan; Świtka, Romuald
Studium porównawcze statyki i pełzania wstępnie napiętej siatki cięgnowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Gawrych-Żukowski, Edward
Zasada wzajemności jako właściwość przekształceń liniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz
Podstawy naukowe i uwarunkowania techniczne projektu nowej normy PN/B-02170
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/