betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8846)
    Artykuły i Czasopisma (6548)
    Publikacje książkowe (395)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1686)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35235)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XII Konferencja Naukowa, 1966

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1966
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 106
123456
następne

Zwoliński, Witold
Ocena ciepłotechniczna budynków z prefabrykatów wielkowymiarowych
Typ: referat opublikowany w książce
Walkus, Ryszard
Własności wytrzymałościowe oraz struktura osiowo rozciąganego siatkobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Urban, Leonard
Gips jako czynnik uprzemysłowienia robót wykończeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Tomkowiak, Kazimierz
Wpływ intensywności i czasu wibrowania na wytrzymałość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Szynal, Adam; Lebda, Edward
Postęp w badaniach i wykorzystaniu odpadów górnictwa i energetyki do celów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Szudrowicz, Barbara
Wyniki badań akustycznych przeprowadzonych w budynkach na osiedlu prototypów na Służewcu w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Sztromajer, Stefan
Oznaczanie wilgotności materiałów sypkich metodą pojemności elektrycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Stankiewicz, Henryk; Ściślewski, Zbigniew
Badania Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie zabezpieczenia przed korozją stali zbrojeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Samujłło, Hanna
Własności fizyczne i wytrzymałościowe zapraw i zaczynów cementowych poddanych mikrowibracji
Typ: referat opublikowany w książce
Ruppert, Jerzy
Wpływ wypełniacza pyłowego na wytrzymałość i przyczepność zbrojenia w konstrukcyjnych betonach żużlopumeksowych
Typ: referat opublikowany w książce
Pyszniak, Józef
Metoda kontroli wytrzymalości betonu w płytach prefabrykowanych za pomocą ultradźwięków
Typ: referat opublikowany w książce
Nowakowski, Bolesław
Badania nad możliwością wprowadzenia domieszek zarodników krystalizacyjnych do zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Michalak, Jerzy
Aktualne problemy ochrony budowli przed korozją biologiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Matyszewski, Tomisław
Powtórne wibrowanie roztajanego betonu, który zamarzł w okresie wiązania
Typ: referat opublikowany w książce
Marcinkowska, Jolanta
Beton z pospółek piaszczystych
Typ: referat opublikowany w książce
Manugiewicz, Marian
Wpływ grubości otuliny ziarn kruszywa na wytrzymałość zapraw
Typ: referat opublikowany w książce
Lisowski, Stefan
Wpływ ilości uzbrojenia na przebieg projektowania drobnoziarnistych betonów do siatkobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Kuźmińska, Maria
Przydatność betonu komórkowego dla budownictwa uprzemysłowionego w świetle badań ciepłotechnicznych oraz obserwacji budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Kurnik, Zdzisław
Pomiar wiązania betonu w warunkach budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Krzysztofiak, Marian
Wybrane zagadnienia wytrzymałości i odkształcalności betonu poddanego jednoczesnemu ściskaniu i rozciąganiu
Typ: referat opublikowany w książce

123456
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/