Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XII Konferencja Naukowa, 1966

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1966
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 106
123456
następne

Zwoliński, Witold
Ocena ciepłotechniczna budynków z prefabrykatów wielkowymiarowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Walkus, Ryszard
Własności wytrzymałościowe oraz struktura osiowo rozciąganego siatkobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Urban, Leonard
Gips jako czynnik uprzemysłowienia robót wykończeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Tomkowiak, Kazimierz
Wpływ intensywności i czasu wibrowania na wytrzymałość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Szynal, Adam; Lebda, Edward
Postęp w badaniach i wykorzystaniu odpadów górnictwa i energetyki do celów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Szudrowicz, Barbara
Wyniki badań akustycznych przeprowadzonych w budynkach na osiedlu prototypów na Służewcu w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Sztromajer, Stefan
Oznaczanie wilgotności materiałów sypkich metodą pojemności elektrycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Stankiewicz, Henryk; Ściślewski, Zbigniew
Badania Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie zabezpieczenia przed korozją stali zbrojeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Samujłło, Hanna
Własności fizyczne i wytrzymałościowe zapraw i zaczynów cementowych poddanych mikrowibracji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Ruppert, Jerzy
Wpływ wypełniacza pyłowego na wytrzymałość i przyczepność zbrojenia w konstrukcyjnych betonach żużlopumeksowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Pyszniak, Józef
Metoda kontroli wytrzymalości betonu w płytach prefabrykowanych za pomocą ultradźwięków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Nowakowski, Bolesław
Badania nad możliwością wprowadzenia domieszek zarodników krystalizacyjnych do zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Michalak, Jerzy
Aktualne problemy ochrony budowli przed korozją biologiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Matyszewski, Tomisław
Powtórne wibrowanie roztajanego betonu, który zamarzł w okresie wiązania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Marcinkowska, Jolanta
Beton z pospółek piaszczystych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Manugiewicz, Marian
Wpływ grubości otuliny ziarn kruszywa na wytrzymałość zapraw
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Lisowski, Stefan
Wpływ ilości uzbrojenia na przebieg projektowania drobnoziarnistych betonów do siatkobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kuźmińska, Maria
Przydatność betonu komórkowego dla budownictwa uprzemysłowionego w świetle badań ciepłotechnicznych oraz obserwacji budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kurnik, Zdzisław
Pomiar wiązania betonu w warunkach budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Krzysztofiak, Marian
Wybrane zagadnienia wytrzymałości i odkształcalności betonu poddanego jednoczesnemu ściskaniu i rozciąganiu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/