Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXI Konferencja Naukowa, 2015

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2015
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 145
123456 ... 8
następne

Bać, Anna; Cebrat, Krzysztof
Budynki energooszczędne w praktyce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Tafil-Klawe, Małgorzata; Klawe, Jacek J.
Co to znaczy „zdrowy dom”?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Piasecki, Michał
Harmonizacja metod oceny środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej budynków biurowych na przykładzie projektu OPEN HOUSE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kurtz-Orecka, Karolina
Kompleksowa ocena rozwiązań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej w cyklu całorocznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin; Rucińska, Joanna
System oceny budynków wg Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Dylla, Andrzej; Pawłowski, Krzysztof
Konieczne zmiany w ocenie jakości cieplno-wilgotnościowej elementów budynków energooszczędnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Witczak, Konrad; Gawin, Dariusz
Wielokryterialna ocena zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz efektywności energetycznej budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Nowak, Henryk; Nowak, Łukasz; Śliwińska, Elżbieta
Wpływ pasywnych systemów solarnych w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej na komfort wizualny użytkowników
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Koczyk, Halina; Basińska, Małgorzata
Optimum energetyczno-ekonomiczne rozwiązań instalacyjnych budynków energooszczędnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Geryło, Robert
Optimum ekonomiczne wymagań energetycznych w odniesieniu do budynków w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Pompy ciepła jako podstawowe urządzenia ciepła i chłodu w instalacjach OZE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Leciej-Pirczewska, Dorota
Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Przegroda zewnętrzna z barierą termiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Goryca, Zbigniew
Małe elektrownie wiatrowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Figiel, Ewa
Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Nieogrzewane ogrody zimowe a oszczędność energii cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Chwieduk, Dorota
Energetyka słoneczna budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Szaflik, Władysław
Energooszczędne rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Sowa, Jerzy
Jakość powietrza w budynkach energooszczędnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Garbalińska, Halina
Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na ich charakterystyki cieplne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Drobiec, Łukasz; Misiewicz, Lech
Wpływ wymagań budownictwa energooszczędnego na spełnienie wymagań podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem nośności i stateczności konstrukcji oraz ochrony przed hałasem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Cierzniewski, Piotr; Kurtz-Orecka, Karolina
Energooszczędne rozwiązania instalacji oświetlenia wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/