betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XVI Konferencja Naukowa, 1970

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1970
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 116
123456
następne

Kaufman, Stefan
VI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Konstrukcji Sprężonych (Praga 6-13 czerwca 1970)
Typ: referat opublikowany w książce
Nowakowski, Bolesław
Roman Kozak Profesor zwyczajny, doktor inżynier
Typ: referat opublikowany w książce
Wasiutyński, Zbigniew
O metodzie rozwijania nauk technicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Staniszkis, Witold
Organizacja procesów budownictwa rolniczego przy zastosowaniu metod sieciowych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Zawiślak, Marian; Niedzielski, Jan
Stosownie metody PERT w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Juchniewicz, Romuald
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych zimnogiętych w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Kozak, Roman
Tworzywa sztuczne w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Kuczyński, Władysław
Przekrycia siatkobetonowe w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Wawrzyńczak, Stefan
Budownictwo ferm dla przemysłowej produkcji zwierzęcej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Tomczyk, Stefan
Budownictwo ferm dla przemysłowej produkcji zwierzęcej
Typ: referat opublikowany w książce
Ciechanowicz, Stefan
Uprzemysłowienie rolniczego budownictwa ogólnego (budynki mieszkalne i użyteczności publicznej)
Typ: referat opublikowany w książce
Nowakowski, Bolesław
Rozwój i kierunki uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego w aspekcie zagadnień mikroklimatu i stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Tłoczek, Ignacy
Kierunki rozwoju uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Płoński, Władysław
Rozwój i kierunki uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego w aspekcie zagadnień mikroklimatu
Typ: referat opublikowany w książce
Staśkiewicz, Kazimierz
Rozwój i kierunki uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego w aspekcie stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
Typ: referat opublikowany w książce
Litwin, Bogusław
Rozwój zaplecza naukowo-technicznego w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Osiecka, Ewa
Zaprawy budowlane z żywic poliestrowych nienasyconych
Typ: referat opublikowany w książce
Oberski, Józef
Wpływ ciężaru ścian osłonowych i przekryć dachowych na koszty konstrukcji obiektu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Nasierowski, Maciej
Warunki i możliwości techniczne i organizacyjne produkcji kruszyw naturalnych do betonu zwykłego wg wymagań nowej normy BN-69/6721-02
Typ: referat opublikowany w książce
Lewczuk, Andrzej; Tatar, Janusz
Badania nad przydatnością lessów do produkcji kruszyw lekkich spiekanych
Typ: referat opublikowany w książce

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/