Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVI Konferencja Naukowa, 1970

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1970
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 116
poprzednie
123456
następne

Bielewicz, Eugeniusz; Filipkowski, Jan
Pewne zagadnienia statyczne Pomnika - Mauzoleum w Majdanku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Barzycki, Stanisław; Kobielak, Sylwester
Badania naporu cementu na ściany silosu podczas napowietrzania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Sapian, Czesław
Warstwa sprężysta obciążona stemplem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Radwańska, Maria; Waszczyszyn, Zenon
Iteracyjne obliczanie linowych ustrojów dwupasowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Mateja, Oswald
O metodzie macierzy przeniesienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Łukowiak, Marian
Wpływ temperatury na pracę sprężonych dźwigarów linowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Leśniak, Zdzisław K.
Zastosowanie symulowania cyfrowego do zagadnień wytrzymałości materiałów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Ledwoń, Józef; Napieraj, Zygfryd; Ryszewski, Czesław
Posadowienie hiperboloidalnych chłodni kominowych na podłożu nierównomiernie odkształcalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Langer, Jan
Ogólny przypadek drgań belki wywołanych ruchem oscylatora
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Gołaś, Jerzy; Buczkowski, Wiesław
Analiza statyczna płyty kwadratowej z otworem, podpartej wzdłuż obwodu koła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Ciołek, Witold; Witakowski, Piotr
Redystrybucja naprężenia w prętach zginanych spowodowana pełzaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Ciesielski, Roman; Mischke, Danuta; Pieronek, Mieczysław
Dobowe spektrum drgań budowli zabytkowej wywołanych wstrząsami komunikacyjnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Branicki, Czesław; Wysiatycki, Kazimierz
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy statycznej lekkich jezdni mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Bortniczuk, Wiaczesław; Dowgird, Roman
Drgania własne prefabrykowanych konstrukcji hal obciążonych suwnicami pomostowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Borcz, Augustyn; Marcinkowski, Zbigniew; Badian, Wojciech
Projekt i badania modelowe silosu na cement
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Ziółko, Jerzy
Wnioski z dwuletniej obserwacji zbiornika ze stykami nitowanymi uszczelnionymi żywicami epoksydowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Orlik, Gedymin
Wpływ elementów sczepnych na pracę spoin czołowych w konstrukcjach z blach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Jendo, Stefan
Optymalizacja kształtu ustrojów cięgnowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Gawrych-Żukowski, Edward; Żukowski, Stanisław
Program dla EMC Odra - obliczanie kratownic metodą przemieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Pancewicz, Zygmunt
Badania połączeń elementów metalowych klejonych żywicami epoksydowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/