Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVI Konferencja Naukowa, 1970

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1970
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 116
poprzednie
123456

Piwowarski, Krzysztof; Płachta, Marian
Analiza zarysowania strefy przypodporowej zbrojonych belek z pumeksobetonu konstrukcyjnego w świetle projektu normy PN-03/120
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Oleszkiewicz, Sylwester; Ziobroń, Władysław; Bobulska-Pacek, Irena
Badania odporności pożarowej dźwigarów strunobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Marcinkowski, Kajetan
Rysoodporność i odkształcalność zginanych elementów strunożelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Łangowski, Jan
Wybrane zagdnienia trwałości drutów stalowych otulonych zaczynem cementowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Lewicki, Bohdan; Pogorzelski, Andrzej; Zieleniewski, Stanisław
III Złącza poziome
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Lewicki, Bohdan; Cholewicki, Andrzej
Ściany usztywniające
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Lewicki, Bohdan; Kotlicki, Walery; Szymański, Janusz
Problemy konstrukcyjne projektowania wielkopłytowych budynków w systemie otwartym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Kuczyński, Władysław; Goszczyński, Stefan; Walasek, Anna
Propozycja normowego uproszczonego obliczania ugięć i rys elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Jasman, Stefan; Gajczewski, Jerzy; Szych, Zbigniew
Prefabrykowane przekrycia bezsłupowe w inwentarskich budynkach rolniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Jankowiak, Roman
Wymiarowanie zginanych belek żelbetowych z uwzględnieniem efektów reologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Gołębiowski, Zygmunt; Malinowski, Czesław
Analiza badań murów obciążonych mimośrodowo w świetle nowej normy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Golczyk, Marian
Obciążenia technologiczne żelbetowych powłok chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Uwagi do problemu zmiany przepisów projektowania strefy przypodporowej prętowych elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Czerski, Zdzisław; Sobczyk, Edward
Ocena dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie prawidłowości kształtowania elementów i połączeń prefabrykowanych budynków halowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Bilnik, Janusz
Odbudowa ścian osłonowych Wałów Chrobrego w Szczecinie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Biliński, Tadeusz
Zmienność wpływu zjawisk reologicznych na stan naprężenia w zespolonych przekrojach sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/