betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXVII Konferencja Naukowa, 1991

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1991
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
123456
następne

Dobrianski, I. M.; Demczyna, B. G.; Klimenko, F. E.
Odporność ogniowa płyt i belek betonowych ze zbrojeniem powierzchniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Wolters, G. J.
Holenderska polityka oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Fleury, Gerard
Techniki wykonywania izolacji termicznych stosowane przy docieplaniu budynków we Francji
Typ: referat opublikowany w książce
Dougill, John W.
Uniwersytety i współpraca badawcza z przemysłem w kontekście europejskim
Typ: referat opublikowany w książce
Zieleniewski, Stanisław
Działania dla oszczędności energii w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Degler, Andrzej; Szymański, Edward
Przegląd nowych materiałów budowlanych i ich możliwości wprowadzenia w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Robakiewicz, Maciej
Zmiany wprowadzane w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Płoński, Władysław
Wpływ problemów energetycznych i ekologicznych na kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Mierzwiński, Stanisław
Kierunki racjonalnego użytkowania energii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Lugez, Jean
Świadectwa techniczne wyrobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Kuś, Stanisław
Problematyka jakości w budownictwie : propozycja organizacji służby jakości
Typ: referat opublikowany w książce
Woźniak, Kajetan; Kukulski, Wojciech
Kodyfikacja i certyfikacja materiałów i wyrobów dla budownictwa w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Korycki, Olgierd
Lekkie przegrody w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie przewidywanych zmian systemów konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Korniłowicz, Jan
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Kajfasz, Stanisław
Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa. Zagrożenie czy szansa
Typ: referat opublikowany w książce
Gabrielczyk, Jacek
Inwestowanie budowlane w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Woźniak, Kajetan; Brunarski, Lesław
Potencjalny udział ośrodków akademickich w systemie ogólnokrajowej sieci laboratoriów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Kowalski, Ryszard; Konieczny, Witold; Bodzak, Julian
Rola prefabrykacji betonowej w rozwoju nowoczesnego budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Olifierowicz, Jerzy; Abramowicz, Marian
Udział laboratoriów uczelnianych w systemie ogólnokrajowej sieci kontrolnych laboratoriów budowlanych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Werner, Witold A.
Konsekwencje technologiczne zmian organizacyjnych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/