Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVII Konferencja Naukowa, 1991

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1991
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Łożyński, Krzysztof
Pomiar naprężeń spawalniczych w seryjnie produkowanych stalowych belkach dwuteowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kurzawa, Zdzisław
Metodyka oraz niektóre rezultaty eksperymentalnej oceny podatności sprężystej podkładek pod szyny podsuwnicowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Małek, Edward; Kucharczuk, Witold
Belki stalowe wypełnione betonem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Ziółko, Jerzy; Kreja, Ireneusz
Analiza konstrukcji połączenia płaszcza z dachem w stalowym zbiorniku podziemnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kazek, Marian
Badania zmęczenia plastycznego zginanych belek dwuteowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Karczewski, Jan A.
Wpływ zmienności cyklicznej obciążenia na nośność i odkształcalność sprężonego połączenia na dwie śruby
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Sacharuk, Zbigniew; Kwaśniewski, Lesław; Grabowski, Jan
Utrata stateczności płaskiej postaci zginania dla pręta ściskanego z mimośrodem w miejscu połączenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kowaliszyn, Stanisław; Grzybkowski, Krzysztof; Gosowski, Bronisław
Wpływ wytężenia elementów stalowych na wyniki pomiarów twardości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Goczek, Jerzy; Łukowiak, Marian; Bródka, Jan
Ocena nośności ściskanych cienkościennych rur kwadratowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Wyrwał, Jerzy
O oszacowaniu zwilgocenia warstwowych przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Jabłoński, Marek; Klemm, Piotr; Romanowska, Anna
Organiczne materiały fazowo-zmienne jako akumulatory ciepła w przegrodach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Faryniak, Leszek; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Zastosowanie metody znacznikowej do badania przenikania powietrza do pomieszczeń mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Pogorzelski, Jerzy A.; Podogrocki, Janusz; Lorenc, Halina
Podstawowe dane klimatyczne standardowego okresu ogrzewczego dla Polski
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Prętczyński, Zbigniew; Kossecka, Elżbieta
Obliczeniowe opory przejmowania ciepła na zewnętrznych powierzchniach ścian budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kisilewicz, Tomasz
Badania energooszczędnej cieplarni - ciąg dalszy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Niedostatkiewicz, Leszek; Łosicki, Zbigniew; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Analiza jakości rozwiązań dociepleń ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych na przykładzie realizacji w aglomeracji gdańskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Klemm, Piotr; Gawin, Dariusz
Wpływ opadów atmosferycznych na stan zawilgocenia przegrody gazobetonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Garbalińska, Halina; Kurzawa, Janusz
Analiza procesu jednokierunkowego wysychania zapraw cementowych w warunkach izotermicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Duc, Edward
Zagadnienie normalizacji szczelności złączy na infiltrację powietrza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Sarosiek, Wiesław; Dawdo, Czesław
Badania zabudowy loggii i wpływu wietrzności na zużycie energii do ogrzewania mieszkań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/