betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
123456 ... 9
następne

Waterstradt, Rudolf
Die Bauzeit und möglichkeiten ihrer Verkürzung
Typ: referat opublikowany w książce
Peldschus, F.; Kamler, Andrzej
Optimierungsmöglichkeiten für die Fliessfertigung
Typ: referat opublikowany w książce
Noakowski, Piotr
Wymiarowanie elementów żelbetowych na naprężenia termiczne
Typ: referat opublikowany w książce
Kaszyński, Witold; Ruszczyński, Tadeusz
Stan techniczny budynków mieszkalnych, ocena, potrzeby oraz programowanie remontów i modernizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Aładja, Aleksander; Grabski, Andrzej
Zastosowanie metod matematycznych dla prognozowania kosztów rewaloryzacji technicznej substancji mieszkaniowej na terenie GOP
Typ: referat opublikowany w książce
Czupiał, Janusz
Koszty remontów i modernizacji starych zasobów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Niemczyński, Mikołaj
Wymiana instalacji w remontowanych i modernizowanych budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Szafron, Rufin
Urządzenia technologiczne do robót remontowych
Typ: referat opublikowany w książce
Banyś, Kazimierz; Derlacki, Janusz
Mechanizacja robót w budownictwie remontowym
Typ: referat opublikowany w książce
Kaczmarek, Kazimierz
Organizacja robót remontowych i modernizacyjnych w obiektach budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Zaleski, Stanisław
Podstawowe wady występujące w budownictwie uprzemysłowionym i sposoby ich usuwania
Typ: referat opublikowany w książce
Zieliński, Jerzy W.
Wzmocnienia konstrukcji stropów budynków mieszkalnych z prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Domaszewski, Zygmunt; Persona, Marian
Wdrożeniowy projekt schodów prefabrykowanych dla budynków remontowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Pawlica, Jerzy; Romanowska, Anna
Rewaloryzacja stropów drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Banach, Ryszard; Olejnik, Andrzej; Persona, Marian; Pyszniak, Józef
Stropy dla budownictwa remontowego
Typ: referat opublikowany w książce
Biernatowski, Kazimierz
Wzmacnianie posadowienia modernizowanych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Ciesielski, Roman
Statyczno-wytrzymałościowe aspekty zmian występujących przy remontach, naprawach i przebudowach konstrukcji murowanych w budownictwie powszechnym
Typ: referat opublikowany w książce
Janicki, Stefan
Normy i normatywy w odniesieniu do budynków remontowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Winniczek, Wincenty
Projektowanie remontów i modernizacji budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Janiak, Stanisław
Niedomagania w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/