Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
123456 ... 9
następne

Waterstradt, Rudolf
Die Bauzeit und möglichkeiten ihrer Verkürzung
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Peldschus, F.; Kamler, Andrzej
Optimierungsmöglichkeiten für die Fliessfertigung
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Noakowski, Piotr
Wymiarowanie elementów żelbetowych na naprężenia termiczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kaszyński, Witold; Ruszczyński, Tadeusz
Stan techniczny budynków mieszkalnych, ocena, potrzeby oraz programowanie remontów i modernizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Aładja, Aleksander; Grabski, Andrzej
Zastosowanie metod matematycznych dla prognozowania kosztów rewaloryzacji technicznej substancji mieszkaniowej na terenie GOP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Czupiał, Janusz
Koszty remontów i modernizacji starych zasobów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Niemczyński, Mikołaj
Wymiana instalacji w remontowanych i modernizowanych budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Szafron, Rufin
Urządzenia technologiczne do robót remontowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Banyś, Kazimierz; Derlacki, Janusz
Mechanizacja robót w budownictwie remontowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kaczmarek, Kazimierz
Organizacja robót remontowych i modernizacyjnych w obiektach budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Zaleski, Stanisław
Podstawowe wady występujące w budownictwie uprzemysłowionym i sposoby ich usuwania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Zieliński, Jerzy W.
Wzmocnienia konstrukcji stropów budynków mieszkalnych z prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Domaszewski, Zygmunt; Persona, Marian
Wdrożeniowy projekt schodów prefabrykowanych dla budynków remontowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Pawlica, Jerzy; Romanowska, Anna
Rewaloryzacja stropów drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Banach, Ryszard; Olejnik, Andrzej; Persona, Marian; Pyszniak, Józef
Stropy dla budownictwa remontowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Biernatowski, Kazimierz
Wzmacnianie posadowienia modernizowanych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Ciesielski, Roman
Statyczno-wytrzymałościowe aspekty zmian występujących przy remontach, naprawach i przebudowach konstrukcji murowanych w budownictwie powszechnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Janicki, Stefan
Normy i normatywy w odniesieniu do budynków remontowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Winniczek, Wincenty
Projektowanie remontów i modernizacji budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Janiak, Stanisław
Niedomagania w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/