Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
poprzednie
123456789
następne

Knauff, Anna; Stachurski, Wiesław
Zastosowanie nieliniowej sprężystości do obliczania ram żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kliszczewicz, Alina
Badania ugięć stropu kasetonowego w żelbetowym ustroju płytowo-słupowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kiedroń, Krystyna
Metoda obliczania siły krytycznej żelbetowych słupów mimośrodowo ściskanych z uwzględnieniem zarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Jasman, Stefan; Pędziwiatr, Janusz
Obliczanie stanów granicznych zarysowania elementów mimośrodowo ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Janowski, Zbigniew; Piwowarski, Krzysztof
Wpływ zbrojenia na rozkład odkształceń skurczowych w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz
Morfologia rys płaskich stropów bezgrzybkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz
Stany graniczne strefy przypodporowej żelbetowych belek mostowych w konfrontacji z normą PN-76/B-03264
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Dąbrowski, Kazimierz; Ciężak, Tadeusz
Powierzchnie interakcji skręcania ze zginaniem i ścinaniem w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Cholewicki, Andrzej
Obliczanie wielokondygnacyjnego wtórnego ustroju nośnego lokalnie uszkodzonej ściany prefabrykowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Bystrzyński, Romuald; Talarczyk, Adam
Żelbetowe prefabrykowane zbiorniki wody i ścieków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Borcz, Augustyn; Maj, Marek; Trochanowski, Aleksander
Problemy bezpiecznego użytkowania silosów na cement
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Biliszczuk, Jan
Pewna koncepcja zastosowania kompozytów betonowych w racjonalnym ukształtowaniu przekrojów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Ajdukiewicz, Andrzej
Zespolony element przekrycia bezpłatwiowego ze sprężoną blachą fałdową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Wiśniewski, Leszek; Grabarek, Tadeusz
Próba zastosowania termowizji do badania rozkładu temperatur w stalowych złączach spawanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Siepak, Jerzy S.
Badania doświadczalne blachownic z uwzględnieniem stanów pozakrytycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Pancewicz, Zygmunt; Banachewicz, Wiesława
Badania modelowe płaszczy stalowych silosów i ich praktyczne zastosowanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Murzewski, Janusz
Jednolita formuła stateczności sprężysto-plastycznej konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Mendera, Zbigniew; Kolasa, Edward; Winiarz, Adam; Walczykiewicz, Rajmund
W sprawie projektowania i obciążeń stalowych belek podsuwnicowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Łubiński, Mieczysław; Giżejowski, Marian
Zwichrzenie sprężyste cienkościennych belek wieloprzęsłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Lubieniecki, Edmund; Przedpełski, Jerzy
Optymalne parametry stalowych zbiorników sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/