Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
       Biblioteka Krakowska (93)
       Renowacje i Zabytki (194)
       Spotkania z Zabytkami (413)
       Ochrona Zabytków (268)
       Teka Komisji Urbanistyki i Architektury (248)
       Rocznik Krakowski (1026)
       Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej (22)
       Atlas Twierdzy Kraków (26)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Architektura i Sztuka Krakowa

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 8


Biblioteka Krakowska
typ: opisy bibliograficzne

Renowacje i Zabytki
typ: opisy bibliograficzne

Spotkania z Zabytkami
typ: opisy bibliograficzne

Ochrona Zabytków
typ: opisy bibliograficzne

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
typ: opisy bibliograficzne

Rocznik Krakowski
typ: opisy bibliograficzne

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej
typ: opisy bibliograficzne

Atlas Twierdzy Kraków
typ: opisy bibliograficzne


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/