Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVI Konferencja Naukowa, 2000

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2000
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
123456
następne

Beda, Dionizy Antoni
Zarządzanie, finansowanie i rozwój infrastruktury komunalnej miast
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Pater, Zygmunt; Biliszczuk, Jan
Odnowa kładki dla pieszych nad torem kolejki linowej w Krynicy. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wysokowski, Adam; Jasiński, Wiktor; Helak, Jan
Badania sprawdzająco-aprobacyjne dla rur systemu HOBAS z łącznikami wykonanych z tworzywa GRP metodą odlewania odśrodkowego. Nowatorskie zastosowania rur HOBAS w infrastrukturze podziemnej miast
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Tracz, Marian; Gaca, Stanisław
Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Janowski, Andrzej; Czarnecki, Krzysztof; Szydło, Antoni
Optymalizacja zarządzania utrzymaniem nawierzchni dróg i ulic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Runkiewicz, Leonard
Zasady realizacji budowli o głębokich posadowieniach w centrach miast
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kruszyna, Maciej; Rudnicki, Andrzej; Dudek, Mariusz
Problemy rozwoju sieci ulic Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia - studium porównawcze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Pęski, Stanisław
Wybrane rozwiązania projektowe pierwszego zadania I linii metra w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kuliczkowski, Andrzej
Problemy stanu technicznego sieci kanalizacyjnych w miastach i techniki ich modernizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Krystek, Ryszard
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako kryterium projektowania infrastruktury drogowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wysocki, Leszek; Madryas, Cezary; Kolonko, Andrzej
Implikacje stosowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych dla sieci infrastruktury podziemnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kania, Mieczysław M.
Model współpracy rurociągu z warstwowym podłożem gruntowym o skokowej niejednorodności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Jasiczak, Józef
Trwałość betonowych kolektorów sanitarnych narażonych na chemiczną i biologiczną agresję ścieków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Rykaluk, Kazimierz; Hotała, Eugeniusz
Stalowe konstrukcje garaży wielopoziomowych i stacji paliw w zabudowie wielkomiejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Friedberg, Jan
Polityka transportowa państwa wobec miast i obszarów zurbanizowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Flaga, Kazimierz
Kształtowanie mostów miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Topolewicz, Krzysztof; Filipiuk, Stefan
Projektowanie miejskich obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Falter, Bernhard
Stateczność linerów w rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Dziopak, Józef
Zbiorniki retencyjne w infrastrukturze sieciowej miast
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Cywiński, Zbigniew
Aspekt dziedzictwa w rehabilitacji starych mostów miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/