Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVI Konferencja Naukowa, 2000

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2000
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Czkwianianc, Artem; Bodzak, Przemysław
Badania ram monolitycznych - strefa węzła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Badania odkształcalności opóźnionej BWW w świetle zastosowań konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wichtowski, Bernard
Badania laboratoryjne trzpieni opawanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Stankiewicz, Bogdan
Analiza śrubowego doczołowego złącza belki dwuteowej metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Pałkowski, Szymon
O zwichrzeniu płatwi usztywnionych pokryciem dachowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Paczkowski, Wiesław; Paczkowska, Teresa
Ocena wielkości bocznego obciążenia stalowych belek podsuwnicowych wywołanego ukosowaniem suwnicy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Razowski, Aleksander; Mendera, Zbigniew
Sprężysto-plastyczna analiza ram stalowych a metoda stanów granicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Maślak, Mariusz
Nośność przekroju stalowej belki stropowej w pożarze rozwiniętym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Machowski, Andrzej; Wolski, Bogdan
Tolerancje niepionowości słupów stalowych szkieletów wielokondygnacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kozłowski, Aleksander
Aspekty ekonomiczne stosowania węzłów półsztywnych w konstrukcjach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kowal, Zbigniew
Wyznaczanie nośności krytycznej kompozytowych prętów ściskanych na podstawie dużych przemieszczeń poprzecznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kubica, Ernest; Ignatowicz, Rajmund Leszek
Badania ściskanych pasm płytowych jako elementów stalowych konstrukcji cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Skowronek, Marek; Grzesiak, Władysław
Zastosowanie metody symulacyjnej w projektowaniu konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Giżejowski, Marian
Zagadnienia stateczności i nośności nadkrytycznej ścianek prętów aluminiowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Gierczak, Jan
Wpływ podparcia ścinanych płyt fałdowych na ich przemieszczenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Bryś, Gerard
Sztywność skrętna stalowych belek wstępnie sprężonych cięgnami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Biegus, Antoni
Analiza losowej nośności granicznej skorodowanych belek stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Pabisek, Ewa; Waszczyszyn, Zenon
Superelement sprężysto-plastyczny do analizy stalowych ram płaskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Żukowski, Stanisław; Sieniawska, Róża; Śniady, Paweł
Problem oceny zagrożenia budynków poddanych wstrząsom górniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Mikulski, Tomasz; Szymczak, Czesław
Identyfikacja modelu przepon w pręcie cienkościennym o przekroju otwartym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/