betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXV Konferencja Naukowa, 1989

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1989
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
123456 ... 8
następne

Kaufman, Stefan
Budownictwo w międzywojennym dwudziestoleciu Polski
Typ: referat opublikowany w książce
Wysiatycki, Kazimierz
Kilka uwag o planach badawczych w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Rowiński, Leon
Badawcze potrzeby polskiego budownictwa w zakresie technologii procesów budowlanych oraz organizacji i zarządzania w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Nowakowski, Bolesław
Kierunki prac badawczych i rozwojowych w zakresie budownictwa energetycznego i fizyki budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Lewicki, Bohdan
Badania naukowe dla potrzeb techniki budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Madryas, Cezary; Kuczyński, Jędrzej
Potrzeby badawczo-wdrożeniowe w gospodarce miejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Jamroży, Zygmunt
Potrzeby a wykorzystywanie prac naukowo-badawczych w zakresie materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Zaniewska, Hanka
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie gospodarki miejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Wierzbicki, Stanisław
Struktura prac badawczych w resorcie gospodarki przestrzennej i budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Węglarz, Marian
Centralny plan badawczo rozwojowy CPBR 6.4, pt. Oszczędne technologie budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Werner, Witold A.
Kierunki badań niezbędnych dla skutecznego zarządzania budownictwem
Typ: referat opublikowany w książce
Rybak, Mieczysław
Ważniejsze tematy mostowe w planach centralnych
Typ: referat opublikowany w książce
Robakiewicz, Maciej
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Pogodziński, Zdzisław
Budownictwo rolnicze, charakterystyka i program badań w CPBR na lata 1991-1995
Typ: referat opublikowany w książce
Pogorzelski, Jerzy A.; Płoński, Władysław
Kierunki niezbędnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego
Typ: referat opublikowany w książce
Matuszak, Barbara
Uwarunkowania materiałowe budownictwa w pracach badawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Kwiatek, Jerzy
Prace badawcze w zakresie budownictwa na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
König, Jan A.
Mechanika budowli w programach badań podstawowych
Typ: referat opublikowany w książce
Jopp, Stanisław; Hałupka, Zbigniew
Przegląd nowych rozwiązań i materiałów w instalacjach wodociągowych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Bryl, Bogumił
Budownictwo rolnicze w centralnych planach badawczych 1986-1990
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/