Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXV Konferencja Naukowa, 1989

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1989
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
12345678
następne

Matczuk, Zbigniew
Nowe możliwości diagnostyczne termoizolacyjności przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Deja, Jan; Małolepszy, Jan
Wpływ warunków dojrzewania na właściwości zapraw zawierających aktywną krzemionkę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Maciejończyk, Rudolf
Wpływ specjalnych metod formowania na własności betonów korundowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Moczko, Marta; Kucharska, Leokadia
Wpływ chlorku sodu na trwałość podbudowy dróg z gruntów stabilizowanych cementem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Gliński, Henryk; Krause, Henryk
Wpływ czasu pomiaru na wartość współczynnika przenikania ciepła k
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Klin, Stanisław
Rozkład odkształceń i naprężeń w przekrojach normalnych zginanych belek gipsowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Kiernożycki, Włodzimierz
Naprężenia termiczne w masywach betonowych pozbawionych swobody odkształceń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Huleja, Josef
Fizikálně-chemické a chemické metody řízení doby tuhnutí a nárüstu počátečních pevností anorganických pojiv
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Pyszniak, Józef; Stus, Ryszard; Hoła, Jerzy
Niektóre zagadnienia dotyczące mechaniki niszczenia betonu poddanego obróbce termicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Piasta, Jerzy; Hebda, Lesław
Wpływ rodzaju cementu i właściwości kruszywa na wodoszczelność betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Grzeszczyk, Wiesław
Nieustalona wymiana ciepła przegród budowlanych z uwzględnieniem temperatury skorygowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Fichtel, Marek; Gos, Barbara
Badanie wytrzymałości spoin klejonych otrzymanych z żywicy F2-M2 przy sklejaniu różnych gatunków drewna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Gawin, Dariusz; Klemm, Piotr
Wpływ doboru schematu obliczeniowego na wyniki analiz numerycznych wybranych liniowych mostków cieplnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Forowicz, Teresa
Kondensacja pary wodnej w lodowiskach krytych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Piotrowski, Jerzy; Faryniak, Leszek
Krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych w świetle minimum higienicznego i ochrony cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Duc, Edward
Optymalizacja termiczna kształtu płyty balkonowej z oceną jakości wykonania na obiekcie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Wiąckowska, Agata; Czarnecki, Lech
Wpływ zawartości wypełniaczy mineralnych na wytrzymałość ogniową epoksydowych kompozytów betonopodobnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Fiertak, Maria; Broniewski, Tadeusz
Zastosowanie impregnacji do poprawy własności użytkowych posadzek betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Bobulska-Pacek, Irena
Pełzanie betonu w warunkach kriogenicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Bielawski, Czesław; Pyszniak, Józef
Gips budowlany jako materiał kruchy w stanie trójosiowego ściskania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/