Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXV Konferencja Naukowa, 1989

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1989
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
123456 ... 8
następne

Kaufman, Stefan
Budownictwo w międzywojennym dwudziestoleciu Polski
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Wysiatycki, Kazimierz
Kilka uwag o planach badawczych w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Rowiński, Leon
Badawcze potrzeby polskiego budownictwa w zakresie technologii procesów budowlanych oraz organizacji i zarządzania w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Nowakowski, Bolesław
Kierunki prac badawczych i rozwojowych w zakresie budownictwa energetycznego i fizyki budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Lewicki, Bohdan
Badania naukowe dla potrzeb techniki budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Madryas, Cezary; Kuczyński, Jędrzej
Potrzeby badawczo-wdrożeniowe w gospodarce miejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Jamroży, Zygmunt
Potrzeby a wykorzystywanie prac naukowo-badawczych w zakresie materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Zaniewska, Hanka
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie gospodarki miejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Wierzbicki, Stanisław
Struktura prac badawczych w resorcie gospodarki przestrzennej i budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Węglarz, Marian
Centralny plan badawczo rozwojowy CPBR 6.4, pt. Oszczędne technologie budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Werner, Witold A.
Kierunki badań niezbędnych dla skutecznego zarządzania budownictwem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Rybak, Mieczysław
Ważniejsze tematy mostowe w planach centralnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Robakiewicz, Maciej
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Pogodziński, Zdzisław
Budownictwo rolnicze, charakterystyka i program badań w CPBR na lata 1991-1995
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Pogorzelski, Jerzy A.; Płoński, Władysław
Kierunki niezbędnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Matuszak, Barbara
Uwarunkowania materiałowe budownictwa w pracach badawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Kwiatek, Jerzy
Prace badawcze w zakresie budownictwa na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
König, Jan A.
Mechanika budowli w programach badań podstawowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Jopp, Stanisław; Hałupka, Zbigniew
Przegląd nowych rozwiązań i materiałów w instalacjach wodociągowych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Bryl, Bogumił
Budownictwo rolnicze w centralnych planach badawczych 1986-1990
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/