betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37064)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XIV Konferencja Naukowa, 1968

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1968
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 114
123456
następne

Staniszkis, Witold
Organizacja działalności inwestycyjnej i produkcji budowlanej jako zintegrowany system. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Błochowiak, Zbigniew
Dobór optymalnych metod wytwarzania masy betonowej w określonych warunkach
Typ: referat opublikowany w książce
Lisowski, Aleksander
Elektryczny analog AL-4 do rozwiązywania zagadnienia transportowego
Typ: referat opublikowany w książce
Ciołek, Ryszard
Problem montażu górniczej wieży wyciągowej w warunkach czynnej kopalni
Typ: referat opublikowany w książce
Skaczkowski, Janusz
Kierunki rozwoju automatyzacji i zdalnego sterowania maszyn budowlanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Zawistowska, Zofia
Zasady oceny wykorzystania maszyn budowlanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Wiślicki, Alfred; Szwaj, Stefan
Układ maszyna - grunt jako droga do określania przydatności maszyn do robót ziemnych
Typ: referat opublikowany w książce
Miączyński, Andrzej
Metoda optymalnego doboru maszyn dla mechanizacji kompleksowej robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Wątorski, Jan; Cyunel, Bogdan
Teoretyczne podstawy optymalnego doboru maszyn budowlanych oraz rozdziału ich zadań
Typ: referat opublikowany w książce
Robakowski, Marian
Oleiste środki przeciwprzyczepne do powlekania form i deskowań. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Tomkowiak, Kazimierz
Wyznaczenie funkcji wytrzymałości betonów wibrowanych w zależności od intensywności wibracji, stosunku cementowo - wodnego i punktu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Kalabiński, Bolesław
Wpływ metody zagęszczania masy betonowej na właściwości betonu związane z korozją
Typ: referat opublikowany w książce
Śliwowski, Lech
Niektóre wyniki badań mikroklimatu w nowych budynkach mieszkalnych we Wrocławiu. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Stefański, Andrzej; Łaś, Maria
Zawilgocenie przegród z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Płoński, Władysław
Wyniki badań cieplno - wilgotnościowych stropodachów o różnej konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Czarnowski, Kazimierz
Wpływ rodzaju cementu i wpływ dodatków napowietrzających na mrozoodporność betonu. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Samujłło, Hanna
Cechy fizyczne zaczynów mikrowibrowanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Błociszewska, Grażyna; Talbierski, Jerzy
Wpływ rodzaju cementu na wyniki obróbki cieplnej betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Łęcki, Włodzimierz; Nowakowski, Bolesław
Odporność niektórych cementów na działanie kwasu mlekowego i octowego przy jednoczesnym stosowaniu dodatków uszczelniających
Typ: referat opublikowany w książce
Bastian, Stanisław
Przyrost wytrzymałości betonów masywowych o spoiwie cementowo-popiołowym
Typ: referat opublikowany w książce

123456
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/