Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIV Konferencja Naukowa, 1968

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1968
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 114
poprzednie
123456
następne

Lewitas, Jadwiga
Wpływ cementu hutniczego na zachowanie się stali w betonie zbrojonym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Grzegorzewski, W.; Jarocki, W.; Paprocki, A. ; Pisarski, A.; Talbierski, J.
Badania z zakresu technologii betonu przy budowie zapory wodnej w Solinie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Hop, Tadeusz
Niektóre własności konstrukcyjnych betonów lekkich. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Jamroży, Zygmunt
Beton blokowy z kruszyw lekkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Pietras, Zbigniew; Bieganek, Stefan
Kruszywo popiołoporytowe i betony z kruszywa popiołoporytowego, spiekanego z popiołów lotnych węgla kamiennego. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Mojsiejenko, Jarosław
Kruszywa lekkie z odpadów z kopalni syderytu w Łęczycy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Piasta, Jerzy
Wpływ pyłów rodzimych na cechy betonów z kruszywa wapiennego. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Piasta, J.; Krzywobłocka-Laurow, R. ; Stebnicka, I.; Wesołowski, P.
Warstwa stykowa w betonie z kruszywem z wapienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Talbierski, Jerzy
Próba uściślenia zasad doboru uziarnienia kruszywa do betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Grzelak, Eugeniusz; Strycharczyk, Tadeusz; Zając, Zofia
Wpływ jakości kruszywa na cechy wytrzymałościowe betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Zachara, Mieczysław; Banyś, Kazimierz; Kondratowicz, Wiesław
Wspólczynniki zmienności jako kryteria oceny jakości kruszyw do betonów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Łypacewicz, Krzysztof
Stalowe konstrukcje przestrzenne w budownictwie. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Budzianowski, Zbigniew; Niewiadomski, Jerzy; Lessaer, Stanisław
O katastrofie dwóch kopuł stalowych o konstrukcji siatkowej i średnicy 30 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Skrzyniecki, Paweł
Drgania poprzeczne stalowych masztów rurowych z odciągami pod wpływem wiatru i sposoby ich likwidacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Hojarczyk, Stefan; Filipowicz, Andrzej
Próbne obciążenie konstrukcji dachu hali pasażerskiej Międzynarodowego Dworca Lotniczego Warszawa - Okęcie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Pancewicz, Zygmunt; Kasiński, Jerzy
Zastosowanie spoin sczepnych w połączeniach klejonych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Iwanowska, Barbara; Żuk, Urszula
Elementy stalowe sprężane metodą bezcięgnową. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Bródka, Jan; Jerka-Kulawińska, Krystyna
Badanie stalowych belek pełnościennych sprężonych cięgnami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Augustyn, Jan; Śliwka, Władysław
Badania nad skłonnością do kruchego pękania styków dźwigarów walcowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Jarosz, Ryszard
Badania nad zabezpieczeniem konstrukcji stalowych przed ogniem nowym materiałem izolacyjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/