Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIV Konferencja Naukowa, 1968

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1968
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 114
poprzednie
123456
następne

Pancewicz, Zygmunt; Rosiński, Feliks
Mierniki ekonomiczne w produkcji konstrukcji stalowych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Murzewski, Janusz
Wymiarowanie pierścieni usztywniających w cienkościennych masztach metalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Mendera, Zbigniew
Współczynniki jednorodności stali budowlanych, a metoda stanów granicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Hildebrandt, Eugeniusz; Łubiński, Mieczysław; Karczewski, Jan
Zasady określania bezpieczeństwa konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Kajfasz, Stanisław; Czerniak, Michał
Pękanie korozyjne drutów do kablobetonu obarczonych wadami technologicznymi. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Oleszkiewicz, Sylwester; Dyduch, Krzysztof
Zagadnienie sprężania uszkodzonych belek żelbetowych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Ciesielski, Jerzy
Badania nad wykorzystaniem krajowych żywic epoksydowych w technice budownictwa betonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Kuś, Stanisław; Misiak, Roman; Jarosz, Tadeusz
Właściwości splotów [1 + 6] - 7 x 2,5 i 7 x 5
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Biłas, Izasław; Sadowski, Andrzej
Badanie belek podsuwnicowych z betonu sprężonego wieloletnio użytkowanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Dyląg, Zdzisław; Orłoś, Zbigniew; Szulborski, Kazimierz
Wykorzystanie metody elastooptycznej do badania pracy belki kablobetonowej. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Kuś, Stanisław; Srokowska, Hanna; Bauer, Janusz
Płyty z betonu sprężonego o rozpiętości 18 m - projekty i badania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Wieloch, Roman; Kajfasz, Stanisław
Badanie nośności sprężonego stropu magazynowego dużej rozpiętości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Domański, St.; Koca, Jan; Jędrzejewski, W.
Eksperymentalny projekt sprężonego elementu zginanego jako podstawa programu optymalnego EMC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Czerski, Zdzisław; Wojciechowski, Henryk
Nośność strunobetonowych elementów zginanych o sprężonej strefie ściskanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Ablewicz, Zbigniew; Jóźwik, Bolesław
Betonowe osłony biologiczne badawczych urządzeń jądrowych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Pluta, Jerzy
Rysy termiczne i skurczowe w betonowej konstrukcji osłony biologicznej reaktora. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Mikoś, Jan
Warunki technologiczne formowania w deskowaniu ślizgowym ścian z betonów lekkich kruszywowych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Golczyk, Marian
Wpływ rusztowania przestawnego zawieszanego na odkształcenia i naprężenia w powłoce hiperboloidalnej. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Sandowicz, Michał
Budowa hiperboloidalnych zbiorników siatkobetonowych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Biłas, Izasław; Knauff, Michał
Badania odkształceń żelbetowych fundamentów turbozespołów wielkiej mocy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/