Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXVII Konferencja Naukowa, 2022

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2022
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 41
123
następne

Czyczuła, Włodzimierz; Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Wpływ nierównomiernego obciążenia toków szynowych na obroty podkładów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Kozioł, Piotr; Chudzikiewicz, Andrzej
Wpływ defektów podparcia podpór i podkładów na odpowiedź drogi szynowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Chudyba, Łukasz
Badania podkładek pod podkładem z uwagi na drgania w otoczeniu dróg szynowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Ciesielski, Cezary
Analiza efektu progowego na przejazdach kolejowo-drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Rochel, Maciej; Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Wpływ zastosowania systemu smarującego szyny na łuku o małym promieniu na hałas, zużycie szyn i drogę hamowania pociągu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Sołkowski, Juliusz
Praca podsypki tłuczniowej na kolejowym obiekcie mostowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota; Janowiec, Filip
Zagrożenia realizacyjne wynikające z nowej konstrukcji drogi kolejowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Kużawa, Mieszko
Monitoring sensoryczny mostu z betonu sprężonego z zarysowaniami przęseł
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Kozioł, Piotr
Semi-analytical approach to dynamical analysis of the "beam inside beam" model
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Wyznaczenie konsekwencji ryzyka w oparciu o „matrycę ryzyk” dla kolejowych inwestycji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Nowogońska, Beata
Metody oceny potrzeb remontowych budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Radziejowska, Aleksandra; Struś, Agata
Diagnostyka obiektów w złym stanie technicznym w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Mikulík, Michal; Hanák, Tomáš; Sokol, Patrik; Výskala, Miloslav
Determination of the extent of damage and calculation of the indemnity in case of natural disaster – tornado in South Moravia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Sobotka, Anna; Malig, Marcin
Analiza rozwoju budynków o standardzie budynku zrównoważonego inteligentnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Kania, Ewelina; Śladowski, Grzegorz; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Ocena efektywności komunikacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem teorii Metasieci
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Juszczyk, Michał; Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Eksploracja danych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie – próba zastosowania sztucznych sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Janowiec, Filip
Modelowanie wpływu aukcji elektronicznej na postępowanie przetargowe przy użyciu sieci bayesowskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Zima, Krzysztof; Mitera-Kiełbasa, Ewelina
Poziomy zapotrzebowania na informacje LOIN elementów modeli BIM : standardy w wybranych krajach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Sudoł, Ewa; Kozikowska, Ewelina; Choińska, Emilia
Przydatność profili z recyklingu kompozytów PVC zbrojonych łuskami ryżowymi do okładzin elewacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Sudoł, Ewa; Kozikowska, Ewelina; Szewczak, Ewa
Metody oceny odporności na starzenie profili z kompozytów polimerowych z włóknami naturalnymi w kontekście użyteczności budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022

123
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/