Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXVII Konferencja Naukowa, 2022

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2022
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 41
poprzednie
123
następne

Szydłowski, Cezary; Smakosz, Łukasz; Stienss, Marcin; Górski, Jarosław
Symulacje Monte Carlo degradacji odporności na pękanie betonu asfaltowego pod wpływem czynników środowiskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Szlachetka, Olga; Witkowska-Dobrev, Joanna; Dohojda, Marek
Ocena struktury membran paroprzepuszczalnych przed i po zniszczeniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Goldmann, Eryk; Kostrzanowska-Siedlarz, Aleksandra; Górski, Marcin; Klemczak, Barbara
Zawiesina nanorurek z surfaktantem a właściwości reologiczne zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Kozłowski, Marcin; Wasik, Dominik
Lokalne wzmocnienie w szkle laminowanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Stręk, Anna
Nowy model reologiczny dla polimeru podatnego w spektrum temperatur uzyskany za pomocą sztucznej inteligencji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Burdziński, Marcin; Niedostatkiewicz, Maciej
Doświadczalno-numeryczna analiza wpływu średnicy pręta na przyczepność w teście pull-out
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Gromysz, Krzysztof
Analiza ugięć żelbetowej płyty fundamentowej rektyfikowanego zbiornika na wodę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Gabryś, Katarzyna; Sas, Wojciech
Wpływ frakcji drobnej < 0.063 mm na właściwości dynamiczne kruszywa betonowego z recyklingu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Dzięcioł, Justyna; Sas, Wojciech
Wyznaczanie współczynnika filtracji w gruntach niespoistych z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Sulewska, Maria Jolanta
Badania rodzajów i stanów gruntów według aktualnych norm klasyfikacyjnych PN-EN ISO 14688:2018-05
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Skrzypczak, Izabela; Zięba, Joanna
Analiza ryzyka w ocenie jakości betonu towarowego z wykorzystaniem logiki rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Pędziwiatr, Janusz; Musiał, Michał
Obliczanie efektów II rzędu w słupach – zastosowania i przykłady
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Ostrowski, Krzysztof Adam; Furtak, Kazimierz
Wpływ włókien węglowych z recyklingu na efektywność wzmocnienia samozagęszczalnego fibrobetonu wysokowytrzymałościowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Knauff, Michał; Niedośpiał, Marcin
Minimalne zbrojenie elementów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Korentz, Jacek; Czarnecki, Witold
Interakcja siła osiowa - moment zginający przekrojów betonowych ze zbrojeniem niemetalicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Wierzbicki, Stanisław; Pióro, Zbigniew; Osiniak, Marcin
Laserowo-inklinometryczny pomiar przemieszczeń w monitoringu konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Kałuża, Marta
Wzmocnienie murów z betonu komórkowego systemem FRP – analiza porównawcza i dyskusja wybranych metod obliczeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Jastrzębski, Kamil; Ślęczka, Lucjan
Doświadczalna ocena postaci zniszczenia ściskanych elementów wzmocnionych dodatkowym prętem mocowanym zaciskowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Lech, Mariusz; Bajda, Marek; Rabarijoely, Simon; Markowska-Lech, Katarzyna
Badania CPTU w ocenie parametrów przepływu gruntów prekonsolidowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022
Mrówczyńska, Maria; Sztubecki, Jacek
Nowa metoda niwelacji w monitoringu przemieszczeń obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2022

poprzednie
123
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/