betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9185)
    Artykuły i Czasopisma (6744)
    Publikacje książkowe (473)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1754)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36004)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8985)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

LX Konferencja Naukowa, 2014

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2014
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
123456 ... 10
następne

Wójtowicz, Michał
Wielka płyta – problem techniczny czy społeczny?
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Tracz, Marian; Stypuła, Krzysztof
Ruch miejski a warunki środowiskowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Schneider-Skalska, Grażyna
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kuryłowicz, Ewa; Saloni-Sadowska, Maria
Współczesne osiedla miejskie powstające we współpracy z deweloperami i ich cechy wynikające ze współczesnej obyczajowości, stosunków własnościowych i przepisów prawa – m.in wygradzanie przestrzeni. Refleksja teoretyczna i praktyczna
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Bać, Zbigniew
Humanizacja zespołów mieszkaniowych w osiedlach wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Plebankiewicz, Edyta
Kierunki działań zmierzających do obniżania kosztów w cyklu życia budynków miejskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Nowicka, Elżbieta
Specyfika projektowania akustycznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Mikulik, Jerzy
Inteligentne budynki
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Szymański, Kazimierz
Współczesne rozwiązania techniczne w zakresie utylizacji odpadów komunalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Siwowski, Tomasz
Współczesne mosty miejskie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Rudnicki, Andrzej
Kształtowanie układów komunikacyjnych miast
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Madryas, Cezary
Budowle podziemnej przestrzeni miast
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kotowski, Andrzej
Kwantyfikacja problemu zmian klimatu w projektowaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miast
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Zuziak, Zbigniew K.
Zmiany strukturalne w miastach polskich na początku XXI w. Między sztuką budowania miast a polityką przestrzenną
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Paszkowski, Zbigniew Władysław
Problemy utrzymania miejskich zasobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Masztalski, Robert
Specyfika współczesnych obszarów zurbanizowanych i tendencje w ich kształtowaniu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Juzwa, Nina
Miasta polskie wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju kraju
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Jałowiecki, Bohdan
Rola socjologa w kształtowaniu miast i zarządzaniu nimi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Sulik, Paweł; Sędłak, Bartłomiej; Turkowski, Piotr; Węgrzyński, Wojciech
Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kowalczyk, Ryszard
Systemy konstrukcyjne budynków wysokich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/