Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LX Konferencja Naukowa, 2014

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2014
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
1234567 ... 10
następne

Flaga, Andrzej
Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w zabudowie wielkomiejskiej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Błaszczyński, Tomasz
Specyfika technologiczno-konstrukcyjna budynków wysokich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Siemińska-Lewandowska, Anna
Głębokie wykopy w miastach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Przesmycka, Elżbieta
Problemy rewitalizacji zabytkowych centrów miast
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kapela, Marek
Problemy konstrukcyjne wykonywania budynków „plombowych”. Rozbiórki i wyburzenia budynków w zabudowie pierzejowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Halicka, Anna
Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną w przedsięwzięciach inżynieryjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zastosowanie metody AHP do wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Połoński, Mieczysław
Budżetowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu i kosztu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nurzyński, Karol; Panek, Aleksander
Ocena cyklu życia jako narzędzie decyzyjne w projektach infrastruktury drogowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Leśniak, Agnieszka
Czynniki przetargowe w zamówieniach na dokumentację projektową
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Koper, Artur; Marcinkowski, Roman
Ocena i normowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Dziadosz, Agnieszka; Kapliński, Oleg; Rejment, Mariusz
Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Duchaczek, Artur; Skorupka, Dariusz
Zastosowanie zmodyfikowanej metody Bellingera do optymalizacji doboru środków transportowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bucoń, Robert
Wspomaganie decyzji deweloperskich w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Biruk, Sławomir; Tomczak, Michał
Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Żabicki, Piotr; Gardziejczyk, Władysław
Zagadnienia normalizacji kryteriów w analizach wielokryterialnych w projektowaniu dróg
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Zofka, Adam; Maliszewska, Dominika; Maliszewski, Maciej
Zastosowanie techniki FT-IR w badaniach materiałów asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ziółkowski, Robert
Badania prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań z ruchem okrężnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Zięba, Monika; Witczak, Sebastian
Prawdy i mity związane z powinowactwem pomiędzy asfaltem i kruszywem oznaczanym wg PN-EN 12697-11
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1234567 ... 10
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/