Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LX Konferencja Naukowa, 2014

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2014
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
12345678 ... 10
następne

Zielinkiewicz, Arkadiusz
Rola standardu technicznego dróg z uwagi na bezpieczeństwo ruchu w nocy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wasilewska, Marta
Analiza właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w początkowym okresie ich eksploatacji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szarata, Mateusz; Olszewski, Piotr
Analiza efektywności dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szarata, Andrzej
Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Staniek, Marcin
Ocena dokładności stereowizyjnej metody inspekcji dróg
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Słowik, Mieczysław; Andrzejczak, Marta
Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Słowik, Mieczysław
Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Sarnowski, Michał; Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy; Kowalski, Karol J.; Król, Jan B.
Ocena trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do izolacji i nawierzchni obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Radziszewski, Piotr; Plewa, Andrzej; Kowalski, Karol J.; Król, Jan; Sarnowski, Michał; Pokorski, Piotr
Wpływ temperatury technologicznej na trwałość zmęczeniową mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni mostowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Radziszewski, Piotr; Nazarko, Joanicjusz; Król, Jan; Kowalski, Karol J.; Sarnowski, Michał
Prognozowanie rozwoju technologii drogowych na podstawie metody delfickiej – wybrane zagadnienia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Pożarycki, Andrzej; Górnaś, Przemysław
Numeryczny model właściwości lepkosprężystych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Plewa, Andrzej
Analiza porównawcza wybranych metod badawczych odporności na działanie wody i mrozu mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Pereta, Karol; Janas, Lucjan; Klich, Rafał
Ocena skuteczności ekranu akustycznego z bramą wjazdową
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Olszewski, Piotr; Czajewski, Witold; Dąbkowski, Paweł; Szagała, Piotr
Badanie zachowań uczestników ruchu na przejściach dla pieszych na podstawie analizy obrazu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Mieczkowski, Paweł
Możliwości odświeżania lepiszcz w starych nawierzchniach asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kukiełka, Jerzy; Woszuk, Agnieszka; Franus, Wojciech
Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Koźlarek, Piotr
Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa. Zachodnie wymagania w Polskich realiach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Koźlarek, Piotr
Granulat asfaltowy jako pełnowartościowy składnik mieszanki mineralno-asfaltowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Konopska-Piechurska, Małgorzata; Jackiewicz-Rek, Wioletta; Łukowski, Paweł
Korelacje pomiędzy wytrzymałościami na ściskanie i rozciąganie dla betonów do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Judycki, Józef; Jaskuła, Piotr; Pszczoła, Marek; Jaczewski, Mariusz; Ryś, Dawid; Alenowicz, Jacek; Dołżycki, Bohdan; Stienss, Marcin
Opracowanie nowego „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
12345678 ... 10
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/