Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LX Konferencja Naukowa, 2014

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2014
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
1 ... 5678910

Karaś, Sławomir; Skoczylas, Olga
Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Sołowczuk, Alicja
Wpływ zagospodarowania terenu na rozkład poziomu hałasu drogowego na powierzchni górnych przejść habitatowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bugajska, Agnieszka; Kulig, Andrzej
Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wiącek, Jarosław; Polak, Marcin; Kucharczyk, Marek; Zgorzałek, Sylwia
Wpływ hałasu drogowego na ptaki
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nowacka, Dagmara
Wpływ inwestycji drogowych na zwierzęta - działania minimalizujące
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Iwański, Marek; Chomicz-Kowalska, Anna; Ramiączek, Piotr; Maciejewski, Krzysztof; Iwański, Mateusz M.
Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Dąbal, Agata
Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Gnyp, Krzysztof
Wpływ przejeżdżających pociągów w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Iwański, Marek; Cholewińska, Małgorzata; Mazurek, Grzegorz
Właściwości asfaltu z dodatkami modyfikującymi po procesie starzenia krótkoterminowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nowak, Maciej Jacek
Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jako instrument zarządzania środowiskiem - kluczowe problemy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1 ... 5678910

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/