Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVI Konferencja Naukowa, 1990

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1990
Kolekcja
Konferencje Krynickie - Referaty



Elementy tej kolekcji: 109
123456
następne

Wysokiński, Lech
Grunty budowlane w normie polskiej dotyczącej posadowień bezpośrednich i normach europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Pogorzelski, Jerzy A.
Ochrona cieplna budynków w zamierzeniach normalizacji polskiej na tle norm ISO i europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Murzewski, Janusz
Projektowanie konstrukcji stalowych według nowych norm polskich i europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Lewicki, Bohdan
Obliczanie konstrukcji z betonu i muru wg norm polskich i europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kukulski, Wojciech
Normalizacja europejska w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kajfasz, Stanisław
Normalizacja budownictwa w pracach ISO i jej związek z integracją normalizacyjną EWG
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Izbicki, Roland
Działania podejmowane przez PKNMiJ w kierunku harmonizacji norm polskich z europejskimi w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Brunarski, Lesław
Beton zwykły w normie polskiej i w normach europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Brandt, Andrzej M.
Działalność ISO/TC 98 w normalizacji budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Zmrhal, Vladímr
Problémy bezpražcového upevnéní kolejnic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kapliński, Oleg; Thiel, Tomasz
Analiza wrażliwości rozwiązań wielokryterialnych na przykładzie metody entropii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Reichelt, Ulrich; Gajkowski, Stanisław
Sterowanie elastyczną produkcją w wytwórniach betonowych elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Orłowski, Zygmunt; Stępień, Jolanta
Szeregowanie zadań produkcji elementów betonowych w oddziałach o czynnościowej strukturze wytwarzania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Węglarz, Arkadiusz; Olędzka, Danuta
Metoda sporządzania planu realizacji zadań budowlanych. Projekt gry symulacyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Lenkiewicz, Władysław; Olędzka, Danuta
Określanie wielkości zespołu montażowego konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Hajdasz, Magdalena; Kapliński, Oleg
Próba zastosowania systemu eksperckiego w projektowaniu wykonawstwa silosów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Hlivickas, Eugenjus
O rezul'tatach primienienija metoda raspoznavanija obrazov pri formirovanii proizvodstvennych podrazdelenij predprijatij indystrial'nogo domostroenija
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Mrozowicz, Juliusz; Hejducki, Zdzisław
Ustalanie kolejności prowadzenia robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Gil, Marian
Obliczanie wydajności zestawów maszyn metodą stanów pośrednich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Dunaj, Piotr
Zastosowanie metody zeskalania gruntu do wzmocnienia podłoża pod budynkami PSM IIo i POP w Białymstoku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990

123456
następne





© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/