Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXVI Konferencja Naukowa, 2020

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2020
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 67
1234
następne

Gregoriou-Szczepaniak, Martyna; Sobczyńska, Ewa
Problematyka właściwego doboru zaprawy glinianej w działaniach konserwatorskich w Kerczu oraz Tanais
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Drobiec, Łukasz; Jasiński, Radosław; Mazur, Wojciech; Jokiel, Remigiusz
Badania wpływu wzmocnienia murów z ABK systemem FRCM
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Bakalarz, Michał; Kossakowski, Paweł
Wytrzymałość na zginanie belek z forniru klejonego warstwowo wzmocnionych kompozytowym zbrojeniem przypowierzchniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Hoła, Anna; Sadowski, Łukasz
Weryfikacja nieniszczącego neuronowego sposobu oceny wilgotności zasolonych murów ceglanych w budynkach zabytkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Grymin, Witold; Koniorczyk, Marcin
Wpływ niepewności współczynnika przewodzenia ciepła i temperatury zewnętrznej na straty ciepła przez ścianę zewnętrzną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Wieczorek, Alicja; Bednarska, Dalia; Koniorczyk, Marcin
Wpływ cyklicznego zamarzania wody na przepuszczalność betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Nurzyński, Jacek; Caballero-Frączkowski, Wojciech
Czynniki kształtujące izolacyjność akustyczną płyt warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Błazik-Borowa, Ewa; Jamińska-Gadomska, Paulina; Pieńko, Michał
Wpływ jakości posadowienia na stan naprężenia w elementach rusztowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Wesołowski, Mariusz; Iwanowski, Paweł; Rumak, Aleksandra
Ocena wpływu korozyjności atmosfery na proces eksploatacji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego SUST, CWB
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Szydłowski, Cezary
Odporność na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych w świetle zróżnicowanych warunków badania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Radziszewski, Piotr; Sarnowski, Michał; Pokorski, Piotr
Ocena odporności na powstawanie deformacji trwałych mieszanek mineralno-asfaltowych o niskiej zawartości wolnych przestrzeni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Buczyński, Przemysław; Iwański, Marek; Krasowski, Jakub
Ocena wpływu spoiwa hydraulicznego na właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym oraz emulsją asfaltową : badania terenowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Zieliński, Piotr
Ocena betonu asfaltowego z dodatkiem ras za pomocą krzywych wiodących modułu sztywności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Maciejewski, Krzysztof; Chomicz-Kowalska, Anna; Janus, Karolina; Durlej, Małgorzata
Właściwości spienionych lepiszczy asfaltowych w aspekcie ich pienistości i badań techniką FTIR
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Iwański, Mateusz M.
Wpływ wapna hydratyzowanego na odporność na oddziaływanie wody betonu asfaltowego w technologii HWMA
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Pucułek, Marta; Liphardt, Adam; Radziszewski, Piotr
Ocena możliwości obniżenia temperatur technologicznych lepiszczy wysokomodyfikowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Mazurek, Grzegorz
Wpływ rodzaju wypełniacza na nieliniową charakterystykę lepkosprężystą mastyksu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Kisała, Dawid; Furtak, Kazimierz
Ugięcia belek zespolonych typu blacha stalowa-beton w świetle badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Jukowski, Michał; Błazik-Borowa, Ewa; Bęc, Jarosław; Zbiciak, Artur
Analiza MES wpływu prędkości pociągu na odpowiedź dynamiczną mostu stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Szarata, Andrzej; Naumov, Vitalij
Analiza wielkości ruchu ciężarowego na drogach krajowych na podstawie systemu ViaToll
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020

1234
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/