Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXVI Konferencja Naukowa, 2020

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2020
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 67
poprzednie
1234
następne

Kania, Ewelina; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Komunikacja i przepływ informacji w przedsięwzięciach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Szewczyk, Bartłomiej; Śladowski, Grzegorz; Ratoń, Kamil
Wpływ struktury modelu decyzyjnego na wybór wariantu wzmocnienia posadowienia wieży telekomunikacyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Biel, Sebastian
Koncepcja wykorzystania technologii BIM do wspomagania procesu zarządzania usterkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Więckowski, Andrzej
Automatyzacja wykonawstwa monolitycznych stropów na cemencie CSA
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Radziejowska, Aleksandra; Sagan, Joanna; Sobotka, Anna
Problemy technologiczno - organizacyjne budowy osłon stałych przed promieniowaniem : studium przypadku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Nowogońska, Beata
Konsekwencje zaniechania działalności remontowej. Studium przypadku - obiekt dziedzictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Szer, Iwona; Szer, Jacek
Wpływ środowiska zewnętrznego na osoby pracujące na rusztowaniach na przykładzie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Solarczyk, Maciej Tomasz; Piotrkowski, Paweł; Niedostatkiewicz, Maciej
Badania eksperymentalne stalowych łączników balkonowych typu podwójnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Urbański, Marek; Protchenko, Kostiantyn
Ściskanie prętów BFRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Halicka, Anna; Franczak-Balmas, Dominika
Odkształcenia młodego betonu i oddziaływania termiczne w praktyce projektowania żelbetowych zbiorników na ciecze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Buda-Ożóg, Lidia; Sieńkowska, Katarzyna
Wpływ losowości wysokości użytecznej przekroju na niezawodność elementów zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Wojnar, Andrzej; Wiatrowicz, Grzegorz
Analiza zużycia stali jednonawowych ram portalowych wykonanych z kształtowników walcowanych na gorąco i giętych na zimno
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Zajdel, Paulina
Ocena przydatności wybranych gatunków stali konstrukcyjnej do użytkowania po pożarze na podstawie wyników zinstrumentalizowanej próby udarności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Giżejowski, Marian; Szczerba, Radosław; Stachura, Zbigniew; Gajewski, Marcin
Wyboczenie pozornie prostych elementów dwuteowych szerokostopowych, ściskanych i zginanych momentami podporowymi o różnych wartościach i znaku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Giżejowski, Marian A.; Barszcz, Anna M.; Stachura, Zbigniew
Giętno-skrętne wyboczenie sprężyste dwuteowych elementów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Czepiżak, Dariusz
W sprawie oceny technicznej utraty stateczności elementów stalowych metodą ogólną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Górski, Marcin; Kozłowski, Aleksander
Zachowanie płatwi walcowanej na gorąco połączonej z płytami warstwowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Krysiak, Łukasz; Falaciński, Paweł; Szarek, Łukasz
Identyfikacja biogennej korozji siarczanowej betonu ścian osadnika w oczyszczalni ścieków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Szlachetka, Olga; Witkowska-Dobrev, Joanna; Dohojda, Marek
Analiza właściwości przy rozciąganiu oraz mikrostruktury powierzchni budowlanych folii polietylenowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Brasse, Krystian; Sołtysik, Robert
Wpływ rodzaju i ilości dodatku włókien syntetycznych na efektywność wzmocnienia gruntobetonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020

poprzednie
1234
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/