Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXVI Konferencja Naukowa, 2020

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2020
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 67
poprzednie
1234
następne

Chmielewski, Jacek; Kempa, Jan
Heksagonalne strefy w modelach zapotrzebowania na transport
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Stępień, Justyna
Modelowanie przemieszczania się pojazdów w obrębie przystanku autobusowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Iwanowicz, Damian
Ocena wybranych metod szacowania maksymalnych długości kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Ostrowski, Krzysztof; Budzyński, Marcin
Miary niezawodności funkcjonalnej dróg dwupasowych dwukierunkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Budzyński, Marcin; Tubis, Agnieszka; Rydlewski, Mateusz; Kubiszewska, Aleksandra
Metoda oceny bezpieczeństwa przystanków transportu zbiorowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Bąk, Radosław; Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz; Ambros, Jiří
Bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości: proaktywna ocena z wykorzystaniem danych GPS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Jankowski, Wojciech; Sołkowski, Juliusz
Modelowanie wzmacniania podtorza kolejowego na gruntach słabonośnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Kozioł, Piotr; Pilecki, Rafał
Heurystycznie wspomagana hybrydowa metoda analizy dynamicznych ciągłych układów nieliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Czyczuła, Włodzimierz; Błaszkiewicz, Dorota; Urbanek, Małgorzata
Nowe podejście do analizy dynamiki drogi szynowej – efekt drgań główki szyny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad; Kozioł, Piotr
Analiza deformacji szyny kolejowej z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Kozioł, Piotr; Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad; Pilecki, Rafał
Hybrydowe podejście do analizy układów wielowarstwowych poddanych dynamicznym obciążeniom
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Czyczuła, Włodzimierz; Rochel, Maciej
Problemy eksploatacyjne infrastruktury tramwajowej w łukach o małych promieniach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Wrótny, Marcin; Bohatkiewicz, Janusz
Oddziaływania hałasu kolejowego na ludzi na podstawie strategicznych map akustycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika
Analiza strukturalna czynników wpływających na koszty realizacji systemów elewacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Plebankiewicz, Edyta; Wieczorek, Damian
Prognozowanie ryzyka przekroczenia kosztów przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Kowacka, Magdalena; Skorupka, Dariusz; Duchaczek, Artur; Waniewska, Agnieszka; Dudziak-Gajowiak, Dominika
Alokacja czynników ryzyka dotyczących zadań geodezyjnych w harmonogramach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Śladowski, Grzegorz; Sroka, Bartłomiej
Analiza czasu i kosztów realizacji robót budowlanych z wykorzystaniem modelowania i symulacji wieloagentowej (ABMS)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Zastosowanie sieci Bayes’a w inżynierii przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Szelka, Janusz
Modelowanie informacyjno-decyzyjne w obszarze inżynierii lądowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020
Trach, Roman; Polonski, Mieczysław; Hrytsiuk, Petro
Wybór sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanym zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2020

poprzednie
1234
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/