Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXV Konferencja Naukowa, 1989

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1989
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
1 ... 345678

Śniady, Paweł; Gładysz, Małgorzata
O stochastycznym modelowaniu obciążenia konstrukcji grupą maszyn o nieciągłym czasie pracy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Żukowski, Stanisław; Staniewska, Róża; Glabisz, Wojciech
Probabilistyczna analiza stateczności pręta pod obciążaniem niepotencjalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Glabisz, Wojciech
Geometrycznie nieliniowa analiza stateczności ram pod wieloparametrowym obciążeniem niepotencjalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Duda, Grzegorz
Analiza nieliniowa kopuł Schwedlera obciążonych osiowo symetrycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Puła, Wojciech; Doliński, Krzysztof
Zastosowanie metod niezawodności konstrukcji do obliczeń fundamentów posadowionych bezpośrednio
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Tatara, Tadeusz; Maciąg, Edward; Ciesielski, Roman
Wpływ złączy i otworów na cechy dynamiczne wysokich ścianowych budynków prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Dulińska, Joanna; Ciesielski, Roman; Gumiński, Andrzej
Siły wewnętrzne w powłoce chłodni kominowej poddanej wymuszeniom kinematycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Dziubdziela, Wiesław; Kowal, Zbigniew; Chodor, Leszek
Współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji poddanej wielookresowym obciążeniom stochastycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Kurałowicz, Zygmunt; Branicki, Czesław
Praktyczna metoda obliczania płaskich konstrukcji szkieletowych z uwzględnieniem interakcji podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Chmielewski, Tadeusz; Angerman, Janusz
Drgania własne masztów z uwzględnieniem odciągów i dodatkowych mas
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989

poprzednie
1 ... 345678

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/