Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXV Konferencja Naukowa, 1989

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1989
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
12345678
następne

Ostromęcki, Antoni; Abramowicz, Marian
Związek między modułem odkształcalności betonu a jego nasiąkliwością
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Skowroński, Wojciech
Analiza długich belek stalowych ze względu na bezpieczeństwo w pożarze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Murzewski, Janusz
Modele probabilistyczne nośności ogniowej elementów konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Mielczarek, Zbigniew; Lange, Małgorzata
Wytrzymałość płyt typu "IZOPANEL" na ściskanie z wyboczeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Mendera, Zbigniew
Nośność cienkościennych stalowych słupów rurowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Bark, Horst; Matysiak, Antoni
Racjonalne wymiarowanie platwi w płaskich dachach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Ratajczak, Kazimierz; Łożyński, Krzysztof
Doświadczalna weryfikacja programu metody elementów skończonych z uwzględnieniem naprężeń walcowniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Szlendak, Jerzy; Bramski, Czesław; Ligocki, Ireneusz
Nośność graniczna spawanych węzłów typu TRH wzmocnionych elementem trójkątnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Malec, Maciej; Kowal, Zbigniew
Koncepcja szkieletowej konstrukcji nośnej przystosowanej do transportu masy i ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Matysiak, Ryszard; Karczewski, Jan
Wpływ sprężenia na zachowanie się nakładkowego połączenia śrubowego obciążonego zmiennie cyklicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Szumigała, Maciej; Jankowiak, Wiesław
Naprężenia rezidualne w belkach stalowych obetonowanych w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Hunger, Hans-Reinhard
Einfluss der Kranstellung auf die Nutzung der räumlichen Tragwiekung bei Industriehallen
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Murzewski, Janusz; Gwóźdź, Marian
Wpływ wzmocnienia plastycznego na nośność słupów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Gablankowski, Leszek; Gwóźdź, Marian
Ocena wytrzymałości elementów konstrukcji ze stropu PA 7
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Tasarek, Jacek; Lożyński, Krzysztof; Frasunkiewicz-Puchalska, Janina
Analiza metod wzmacniania stalowego zbiornika walcowego z zawieszonym dnem stożkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Domański, Tomasz
Częściowe wskaźniki bezpieczeństwa przy projektowaniu elementu stalowego w warunkach pożaru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Ostapiuk, Henryk; Czajkowski, Tomasz
Zwichrzenie sprężyste belek dwuteowych wzmocnionych żebrami ukośnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Krzystanek, Alfred; Kowal, Zbigniew; Chodor, Leszek
Wpływ spiętrzenia naprężeń na postęp korozji i pękanie stalowego płaszcza kominów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Gruszecki, Wiesław; Bryś, Gerard
Analiza zginania drugiego rzędu jednokondygnacyjnych ram stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989
Sieczkowski, Jeremi M.; Berkowski, Piotr
Komputerowo wspomagane obliczanie współczynników długości wyboczeniowej prętów wielopiętrowych ram stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1989

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/