Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVII Konferencja Naukowa, 1991

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1991
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Seruga, Andrzej
Ocena konstrukcyjno-technologicznego rozwiązania zbiornika z betonu sprężonego o pojemności 34 tys. m3 w świetle badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Sulaiman, Madhat M.; Pluta, Jerzy Zdzisław
Badania gęstożebrowego stropu zespolonego JZP-45/28-S
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Starosolski, Włodzimierz; Pająk, Zbigniew
Badania strefy podporowej płyt stropowych systemu GPS-90
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Nowara, Wiesław
Badania nośności rur WIPRO
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Minch, Maciej; Trochanowski, Aleksander
Nieliniowa analiza konstrukcji żelbetowych z rysami metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Matuszkiewicz, Teresa
Badania rozkładu temperatury w betonowym dźwigarze mostu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Małek, Edward
Nośność graniczna przekrojów żelbetowych dowolnych ukośnie mimośrodowo ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Maj, Marek
Napór charakterystyczny dla materiałów sypkich przechowywanych w silosach cylindrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Rytwińska, Danuta; Lewiński, Paweł
Analiza plastyczna i nieliniowa płyt żelbetowych z wycięciem wraz z weryfikacją doświadczalną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Al-Hiali, Kadir; Król, Mieczysław
Nośność na ścinanie belek żelbetowych z otworem w strefie przypodporowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kozicki, Jan
Badanie wpływu odkształceń reologicznych na szerokość rozwarcia rys w elementach mimośrodowo ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna
Graniczna nośność krawędziowych połączeń płyta-słup
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kamiński, Mieczysław
Eksperymentalna próba oceny szkodliwości drgań konstrukcji żelbetowego silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kaczmarek, Radosław
Doświadczalne wyznaczanie naporu węgla kamiennego na ściany silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Malinowski, Czesław; Jeruzal, Jan; Hlebionek, Jerzy
Badania drewniano-betonowych elementów ściennych dla budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Flaga, Kazimierz; Raszka, Henryk
Zastosowanie skorygowanego efektywnego modułu odkształcenia betonu do analizy odkształceń i naprężeń skurczowych w symetrycznych elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Stankiewicz, Paweł; Dyduch, Krzysztof
Analiza wytrzymałości zmęczeniowej przekrojów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Koniusz, Janusz; Borcz, Augustyn
Doświadczalny napór wapna hydratyzowanego i gipsu budowlanego na ściany silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Wady sprężonych stropów TT-44 w systemie JSB-W
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Wilde, Piotr
Identyfikacja schematu dynamicznego konstrukcji przy wykorzystaniu filtracji Kalmana
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/