Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXX Konferencja Naukowa, 1984

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1984
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
1234567
następne

Chmielewski, Jan
Wpływ charakteru zabudowy mieszkaniowej na ekonomikę uzbrojenia terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Więckowski, Andrzej; Kluz, Bogusław
Deskowania tracone jako izolacja termiczna przegród
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Wierdak, Stanisław
Badania ekonomicznej efektywności systemów konstrukcyjnych budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Skarżyński, Andrzej
Wpływ struktury czasów składowych jednej rotacji na efektywność wykorzystania tunelowych urządzeń formujących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mau Banh, Nguyen
Optymalizacja bilansowania popytu budowlano-inwestycyjnego i budowlanej zdolności produkcyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mikoś, Jan
Nowe kryterium stopnia zagęszczania mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Michnowski, Zygmunt B.
Stochastyczny model powstawania otwartego systemu budownictwa niskiego - OSBN MURSA-ZM
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Łańczak, Władysław
O prototypowej stalowej konstrukcji podkowadłowej, młota matrycowego MPM 10 000 B, eksploatowanej w ZPM H. Cegielski
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Krzewiński, Roman; Kozioł, Waldemar; Spychała, Andrzej
Wykonywanie wykopów liniowych metodą wybuchową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Głowacz, Łucjan; Kołton, Adam
Podstawy teoretyczne konstrukcji i obliczenia sieci alternatywno-koniunkcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Dachowski, Ryszard
Zastosowanie technologii studni opuszczanych w warunkach modernizacji obiektów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman
Problemy optymalizacji zapasów produkcyjnych w świetle programowania dynamicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Buryta, Jerzy; Tota, Ryszard
Ocena wpływu zakłóceń losowych na stan liczbowy i wydajność brygad roboczych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Szymański, Edward; Kołakowski, Jerzy; Wrońska, Zofia
Układy konstrukcyjno-materiałowe ścian warstwowych o K ≤ 0,5 W/m2K
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Ring, Gustav; Przyrowska, Aldona; Klemm, Piotr
Badanie absorbcji promieniowania słonecznego przez powierzchnię o różnej barwie przy wykorzystaniu metod pomiaru optycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Nowak, Henryk; Marszałek, Kazimierz; Grzeszczyk, Wiesław
Wpływ promieniowania środowiska zewnętrznego na straty ciepła przez stropodachy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Hoła, Jerzy; Moczko, Andrzej; Pyszniak, Józef
Wpływ wilgotności i naprężeń w betonie ściskanym na jego emisję akustyczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Grzeszczyk, Wiesław; Marszałek, Kazimierz; Nowak, Henryk; Śliwowski, Lech
Radiometryczne badania wymiany ciepła przez promieniowanie przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Zybura, Adam
Próba termodynamicznego opisu korozji zbrojenia w żelbecie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Tomkowiak, Kazimierz; Zieliński, Krzysztof
Badanie wpływu składu jakościowego mastyksu na własności mechaniczne wykonanych na jego bazie mas mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/