Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
poprzednie
1 ... 345678

Mizgajski, Andrzej
Ewolucja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w skali regionalnej - przykład województwa poznańskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Lembas, Stanisław; Młynarek, Zbigniew; Tschuschke, Wojciech; Górski, Ryszard
Składowanie odpadów przemysłowych na przykładzie kopalni miedzi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wandrasz, Janusz W.
Termiczne unieszkodliwianie odpadów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Sieja, Lidia; Przywarska, Renata; Gryczmański, Maciej
Budowa i eksploatacja bezpiecznych dla środowiska składowisk odpadów komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szymiczek, Elżbieta; Bień, Jurand D.; Bień, January B.
Unieszkodliwianie osadów ściekowych - uwarunkowania prawne i techniczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Majcherek, Hanna; Bagieński, Jan
Badania symulacyjne i sterowanie pracą stacji wodociągowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bylka, Henryk
Koszty i opłaty za wodę i ścieki w okresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Królikowski, Andrzej
Optymalizacja rozwiązań systemów kanalizacyjnych małych jednostek osadniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bartoszewski, Krzysztof
Współczesne systemy oczyszczania ścieków komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Sozański, Marek M.
Współczesne systemy uzdatniania wód dla celów komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Urbaniak, Andrzej
Monitorowanie systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejsko-przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mielcarzewicz, Edward W.
Systemy gospodarki wodno-ściekowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Niewiadomski, Zygmunt
Założenia polityki komunalnej (rozszerzone tezy referatu)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

poprzednie
1 ... 345678

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/