Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIII Konferencja Naukowa, 1977

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1977
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
poprzednie
123456

Woźnica, Krzysztof
Drgania i zginanie prostokątnych płyt sprężystych podpartych w punktach dowolnie rozmieszczonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Wilde, Piotr; Orlik, Gedymin
Symulacja wielowymiarowej zmiennej losowej na EMC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Szymczak, Czesław
Optymalne projektowanie fundamentu blokowego przy losowej podatności podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Saran, Michał
O wpływie sił osiowych, kształtu krzywej granicznej i nieliniowości geometrycznej na nośność ram
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Rybak, Czesław
Nośność graniczna ośrodka sypkiego obciążonego grupą fundamentów ławowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Puła, Olgierd; Pytel, Witold
Zagadnienie ograniczonej nośności fundamentów budynku o poprzecznym układzie nośnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Niewiadomski, Jerzy; Rogowski, Helmut
Wpływ geometrycznie nieliniowych czynników na pracę statyczną chłodni szkieletowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Nagórski, Roman
Zginanie powłoki sferycznej obciążonej ciężarem własnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Młodzianowski, Adam; Tomana, Andrzej
Algorytm automatycznego obliczania kratownic płaskich metodą sił
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Mańko, Zbigniew
Zastosowanie metody pasm skończonych do obliczania stalowych ortotropowych płyt pomostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Kwiatkowski, Józef; Nowak, Andrzej
Analiza statyczna trzonów usztywniających budynki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Kuchler, Antoni; Niepostyn, Dionizy
O wzajemnym oddziaływaniu sztywności konstrukcji i konsolidacji podłoża gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Kopyściński, Bogusław; Niepostyn, Dionizy
Plastyczna płyta eliptyczna przegubowo zamocowana na obwodzie obciążona impulsem ciśnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Kempny, Stanisław
Analiza stateczności płaskich układów prętowych w zakresie sprężysto plastycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Kaczmarczyk, Jerzy
Zapas nośności jako miara stateczności zboczy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Glinko, Hipolit; Litwinowicz, Leszek
Wpływ deformacji górniczych terenu na obwałowania nadpoziomowych osadników przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Duda, Grzegorz
Optymalizacja konstrukcji nośnej przekrycia w postaci kratownicy siatkowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Cichoń, Czesław; Waszczyszyn, Zenon
Stateczność sprężysto plastycznych belek ciągłych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Borowicz, Tadeusz; Hermanowicz, Mirosław
Analiza nieustalonych drgań płyty spoczywającej na podłożu Winklera
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977
Biernatowski, Kazimierz
Model stochastyczny układu budowla-fundament-podłoże gruntowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1977

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/