Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
12345678910
następne

Woroniecka, Anita
Badania postępu karbonizacji betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wiśniewski, Janusz; Czaja, Juliusz; Karyś, Jerzy
Inhibitorowo-potencjostatyczna ochrona stali zbrojeniowej w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Rusin, Zbigniew
Wskaźnik przydatności kruszywa do betonów mrozoodpornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Matkowski, Zygmunt; Pawlonka, Andrzej; Pyszniak, Józef
Zastosowanie metody mikrofalowej do badania zawartości wody w kruszywach i świeżych mieszankach betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Król, Mieczysław
Metodyka badań odkształceń opóźnionych piaskobetonu trwale prasowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Hoła, Jerzy; Moczko, Andrzej
Efekt Kaisera w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bochenek, Andrzej; Prokopski, Grzegorz
Wpływ wielkości ziarn kruszywa na proces zniszczenia betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Żygadło, Maria; Piasta, Zdzisław
Analiza wpływu własności kapilarnych ceramicznych materiałów budowlanych na ich odporność mrozową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Robakowski, Marian
Badania laboratoryjne nad utylizacją osłon izolacyjnych ze złomu kabli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Mielczarek, Zbigniew; Matraszek, Stanisław
Badanie cech sprężysto-wytrzymałościowych drewna małowymiarowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Małolepszy, Jan; Petri, Marek
Mikrostruktura i własności żużlowo-alkalicznego betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kucharska, Leokadia; Moczko, Marta
Próby zwiększenia odporności na działanie wilgoci materiału gipsowego otrzymanego prasowaniem na gorąco
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kmieć, Jan
Beton smołowy z zastosowaniem łupków samoczynnie przepalonych i dodatkiem kruszywa naturalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czerkas, Krzysztof
Wnioski z badań nad stosowaniem farb krzemianowo-cynkowych w śrubowych połączeniach ciernych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bielawski, Czesław; Pyszniak, Józef
Badania wytrzymałości gipsu w trójosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Zając, Jerzy
Modyfikacja magnetyczna zaczynów i zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wyrwał, Jerzy
Wpływ ciepła hydratacji na rozkład temperatury w płytach betonowych poddanych obróbce cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Vrana, Oto
Vplyv jemných frakcií kameniva na fizikálno mechanické vlastnosti betónov
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Rawicki, Zygmunt
Struktura betonu z dodatkiem bentonitu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Owsiak, Zdzisława; Piasta, Jerzy; Piasta, Zdzisław
Porowatość a wytrzymałość betonów prasowanych z drobnym kruszywem węglanowym przy uwzględnieniu składu fazowego cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
12345678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/