Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
2345678910
następne

Paczkowski, Witold
Dwukryterialna optymalizacja kratownicy przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Murzewski, Janusz; Majcher, Krzysztof
Jednolita formuła dla mimośrodowo obciążonych słupów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Łubiński, Mieczysław; Doliński, Krzysztof
Niezawodność stalowych, dalekosiężnych rurociągów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kwiatkowski, Józef; Małyszko, Leszek
Zastosowanie metody elementów skończonych do wytrzymałościowej analizy złącza szyn
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kowal, Zbigniew
Interakcja ogólnej i lokalnej utraty stateczności ściskanych i zginanych prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kleśta, Lech; Pancewicz, Zygmunt; Kosmalski, Sławomir
Lepkosprężystość sklein łączących elementy metalowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Giżejowski, Marian
Konsystentna teoria wyboczeniowa konstrukcji spreżysto-plastycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Garncarek, Rafał
Stateczność prętów stężonych blachą fałdową z uwzględnieniem odkształcalności przekroju poprzecznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Domański, Tomasz; Sowa, Alfred
Bayesowska metoda wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czupajłło, Jan; Mądry, Dawid
Modyfikacja macierzy sztywności pręta o przekroju zamkniętym obciążonego przestrzennie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Węgrzyn, Mieczysław
Zmiana w czasie dynamicznych charakterystyk belek sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Starosolski, Włodzimierz; Zybura, Adam
Wytężenie łączników ścian trójwarstwowych w świetle badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Starosolski, Włodzimierz; Kubica, Jan
Identyfikacja momentów zginających w żelbetowych przekrojach zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Seruga, Andrzej
Ocena doświadczalna rozkładu siły sprężającej w betonowym zbiorniku sprężonym pojedynczymi cięgnami systemem odcinkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Prokopski, Grzegorz
Rozkład temperatury i obliczenia naprężeń w płycie z betonu zwykłego nagrzewanej plazmą niskotemperaturową osiowo-symetrycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Goszczyńska, Barbara; Goszczyński, Stefan; Geromin, Barbara; Mucha, Jarosław
Komputerowa analiza ugięć belki żelbetowej w funkcji losowej historii obciążenia i losowych cech betonu i stali
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Elagamy, Aly; Łado, Aleksy; Persona, Marian
Weryfikacja doświadczalna strunobetonowych elementów dwuteowych o rozpiętości 12,0 M
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria
Wpływ strefy rozciąganej na sztywność zginania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Banach, Ryszard; Borcz, Augustyn
Rysy w ścianie silosu z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wawrzyniak, Andrzej
Metoda wyznaczania sił w zbrojeniu tarczy żelbetowej z rysami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
2345678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/