Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - Referaty



Elementy tej kolekcji: 190
poprzednie
1234567 ... 10
następne

Borzymowski, Jan
Baza materialna uczelni technicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Borkiewicz, Krzysztof
Dane liczbowe dotyczące kształcenia inżynierów budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bogucki, Władysław
Kilka uwag o znaczeniu praktyki inżynierskiej nauczycieli akademickich uczelni technicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wysocki, Józef
Stan ilościowy kształcenia robotników i techników budowlanych i potencjalne możliwości jego rozwoju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Słowiński, Zbigniew
Plany i programy nauczania w szkolnictwie średnim technicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Podgórski, Tomasz
Plany i programy nauczania w szkolnictwie kształcących robotników
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kuciel, Andrzej
Organizacja szkolenia uczniów w rzemiośle
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Francuz, Władysława Maria
Kadra nauczająca i jej kształcenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bąk, Wojciech
Baza materialna szkolnictwa zawodowego i średniego technicznego (na przykładzie woj. krakowskiego)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Adamkiewicz, Bożena; Sadowski, Zygmunt
Dokształcanie robotników budowlanych na stanowiskach pracy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Ziemińska-Klepacz, Izabela
Rola zakładów pracy w przygotowaniu kadr robotników i techników
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Salwa, Jeremiasz
Stan kształcenia robotników i techników oraz propozycje rozwiązań przyszłościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Werner, Witold A.
Problem wykorzystania kadr inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Piwkowski, Wiktor
Rozwój budownictwa do roku 2010
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Lossow-Samkowa, Barbara
Ocena istniejącej kadry w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kałkowski, Leszek
Ocena istniejącej kadry niebudowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Ogonowska, Inga
Potrzeby ilościowe i jakościowe kadry na tle perspektyw rozwoju budownictwa do roku 2010
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Zawisławska, Elżbieta; Wróblewski, Seweryn; Majdecki, Jerzy
Zasady atestacji bloków żelbetowych do obudowy tarczowych tuneli metra
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wysokiński, Lech; Laskowski, Krzysztof
O możliwości ustalania warunków geotechnicznych w miastach na podstawie analogii i materiałów archiwalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Peła, Ryszard
Wpływ podatności płytek kolczastych dwustronnych na ugięcie kratownicy drewnianej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
1234567 ... 10
następne





© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/