Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Łukowski, Paweł

Domieszki do betonu stosowanego w produkcji prefabrykatów

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Admixtures to concrete used in production of pre-cast elements
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 187-198
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Domieszki stanowią nieodłączny składnik współczesnego betonu, umożliwiając doskonalenie tego materiału i jego dostosowanie do stale rosnących potrzeb użytkowników. W niniejszym artykule przedstawiono ... więcej

Admixtures are inseparable components of contemporary concrete, making possible its improvement and adjustment to still growing users' needs. The categories of the concrete admixtures, important for the ... więcej
Słowa kluczowe beton, domieszki, prefabrykacja

admixtures, concrete, precast elements production

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/