Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Siwowski, Tomasz

Prefabrykacja mostowa : doświadczenia, stan obecny i perspektywy

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Prefabricated bridges : past, present and future
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 283-302
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Cechą charakterystyczną budownictwa mostowego jest duża powtarzalność wykonywanych elementów oraz ograniczenia placu budowy i konieczność szybkiej realizacji ze względu na wysokie koszty społeczne.Uwarunkowania ... więcej

The repeatability of structural elements and site limitations as well as quick construction due the high social costs are the characteristic features of bridge engineering. There are main reasons the prefabrication ... więcej
Słowa kluczowe prefabrykacja, budowa mostów, belki prefabrykowane, uszkodzenia, modernizacja, beton HPLWC, beton UHCP, kompozyty FRP

prefabrication, bridge construction, prefabricated girder, faults, modernization, HPLWC, UHCP, FRP composite

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/