Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXII Konferencja Naukowa, 2016

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
12345678
następne

Budzyński, Marcin; Jamroz, Kazimierz; Gaca, Stanisław; Kustra, Wojciech; Michalski, Lech
Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Buczyński, Przemysław
Charakterystyka trwałości zmęczeniowej recyklowanej podbudowy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bilski, Marcin; Słowik, Mieczysław; Mielczarek, Marta
Badanie zjawiska relaksacji naprężeń zachodzącego w asfaltach drogowych poddanych rozciąganiu w niskiej temperaturze
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wrzesiński, Grzegorz; Lechowicz, Zbigniew; Sulewska, Maria Jolanta
Wpływ ścieżki naprężenia na wytrzymałość na ścinanie bez odpływu gruntów spoistych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wdowska, Małgorzata; Lendo-Siwicka, Marzena; Garbulewski, Kazimierz; Michalczuk, Krzysztof
Wpływ metody badania na wyznaczone ciśnienie pęcznienia na przykładzie iłów krakowieckich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szmechel, Grzeogorz; Meyer, Zygmunt
Wykorzystanie wyników sondowania statycznego do określenia nośności pobocznicy pala
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Markowska-Lech, Katarzyna; Sas, Wojciech; Gabryś, Katarzyna; Lech, Mariusz; Soból, Emil
Wyznaczanie współczynnika Poisson'a na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Majer, Stanisław; Budziński, Bartosz
Analiza wzmocnienia podłoża pod konstrukcje nawierzchni dróg obciążonych ruchem lekkim i średnim według KTKNPiP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Lipiński, Mirosław J.; Szczypior, Jerzy; Wdowska, Małgorzata
Przykład określania związków regionalnych na potrzeby interpretacji sondowań DMT w mocnych gruntach spoistych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Koda, Eugeniusz; Miszkowska, Anna; Sieczka, Anna; Fołtyn, Paweł
Złożony system ujęcia odcieków ze starego składowiska odpadów jako element bezpieczeństwa geotechnicznego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
Badania geosyntetyków z wykorzystaniem metody Digital Image Correlation
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał; Kot, Andrzej
Symulacje numeryczne w analizie wałów przeciwpowodziowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Świdziński, Waldemar; Janicki, Krzysztof
Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Popielski, Paweł; Smoliński, Błażej; Kasprzak, Adam
Ocena stanu obiektów hydrotechnicznych na podstawie wyników interdyscyplinarnych programów badań i symulacji numerycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kledyński, Zbigniew; Machowska, Agnieszka; Falaciński, Paweł
Ocena jakości robót uszczelniających budowle okresowo piętrzące wodę na przykładzie remontu zapory w Jarnołtówku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gorączko, Marcin; Woziwodzki, Zbigniew; Zawalski, Andrzej; Dzieweczyński, Piotr
Ocena możliwości oczyszczania dna zbiornika wodnego za pomocą spustu rurowego w korpusie grobli
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wilde, Krzysztof; Jamroz, Kazimierz; Bruski, Dawid; Burzyński, Stanisław; Chróścielewski, Jacek; Witkowski, Wojciech
Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera i kratownicowa konstrukcja wsporcza
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pilarska, Dominika
Prętowe kopuły geodezyjne – propozycje przekryć dużych powierzchni
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Łasecka-Plura, Magdalena; Lewandowski, Roman
Analiza dynamiczna konstrukcji z tłumikami z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Lewandowski, Roman; Przychodzki, Maciej
Wpływ temperatury na właściwości dynamiczne ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/